Ga naar de inhoud

Sinterklaas-perikelen op het werk: 6 opvallende uitspraken

Sinterklaas is weer in het land. Zo rond 5 december wordt dit feest niet alleen in huiselijke kring, maar ook op het werk gevierd. En dat eindigt niet voor iedereen even goed… De 6 meest opvallende en juridisch interessante uitspraken hebben we in dit blog voor je op een rijtje gezet!

1. Arbeidsovereenkomst van directeur wordt ontbonden na protest tijdens Sinterklaasintocht

De directeur van een antidiscriminatiebureau nam tijdens de Sinterklaasintocht deel aan een protest van Movement of Colour. Hij deed daarna namens Movement of Colour aangifte bij de politie, schreef Tweede Kamerleden aan, plaatste posts op Facebook en schreef e-mails aan het Noord-Hollands Dagblad, waarin foutieve informatie is gegeven ten aanzien van de betrokkenheid van raadsleden van de gemeente Hoorn. Van de Sinterklaasintocht zijn televisie opnames gemaakt en deze beelden zijn op het NOS-journaal getoond. Het college van B&W was not amused nu de directeur met zijn handelingen en uitlatingen – in strijd met de visie van het bestuur – een activistische indruk heeft gewekt. De arbeidsovereenkomst werd ontbonden wegens een verstoorde arbeidsverhouding (g-grond). De directeur kreeg een billijke vergoeding van € 25.000,- omdat het antidiscriminatiebureau geen serieuze poging heeft ondernomen om de arbeidsverhouding te herstellen, maar steeds heeft aangestuurd op een einde hiervan: https://bit.ly/3oqsJgZ

2. Kwetsend en beledigend gedicht door politieagent leidt tot inleveren van verlofuren

Een politieagent kreeg een disciplinaire straf opgelegd (een vermindering van zestien van zijn verlofuren) nadat hij tijdens de kerstviering, verkleed als Sinterklaas, een toespraak heeft gehouden voor ongeveer 140 collega’s, waarin hij een vrouwelijke collega in dichtvorm kwetsend en beledigend heeft toegesproken:

“Op de werkvloer heb je met een collega iets willen opbouwen
nota bene een collega die op het punt stond om te gaan trouwen
zoals iedereen weet is het zover niet gekomen
en uit elkaar gespat zijn al jouw dromen.
je hebt liggen vloeken en schelden en tieren
maar je zult toch helemaal alleen dit jaar kerstmis moeten vieren.”

Vervolgens begon de agent een gedeelte van een lied van André Hazes (“Eenzame kerst”) te zingen en bood zijn collega daarna als cadeautje een pakje papieren zakdoekjes aan om haar tranen te drogen: https://bit.ly/39LSO6i

3. Toch geen ontslag op staande voet na meenemen van vijf chocoladeletters

Een werkneemster (een alleenstaande moeder van vier kinderen) bij wie tijdens de uitgangscontrole onder andere vijf chocoladeletters in haar zak en tas werden aangetroffen werd op staande voet ontslagen. Dat ontslag hield in hoger beroep uiteindelijk geen stand omdat de persoonlijke omstandigheden van de werkneemster onvoldoende zijn meegewogen bij de beslissing om haar te ontslaan. Zo was werkneemster die dag met haar verstandelijk gehandicapte dochter urenlang in het ziekenhuis geweest voor onderzoek, alwaar zij te horen had gekregen dat haar dochter plotseling doof is geworden. Voor werkneemster als alleenstaande moeder van vier kinderen was dit alles extra zwaar. De spanning en (financiële) zorgen die dit slechte nieuws met zich meebrachten, hebben hun weerslag gehad op haar focus en geheugen: https://bit.ly/3mFy6sh

4. ‘Sinterklaasactie’ met ontbinding van de arbeidsovereenkomst als gevolg

Een medewerker van een stichting die zich bezig houdt met ondersteuning van mensen met een beperking wordt op staande voet ontslagen. Een van de redenen hiervoor is dat hij, nadat hij zijn werkgever had aangegeven niet alleen durven te zijn met cliënten (en zich hierdoor onttrok aan zijn werkzaamheden), op 4 december 2016 op een foto stond met vier cliënten van een logeerboerderij met wie hij Sinterklaas stond te vieren. Het ontslag op staande voet houdt uiteindelijk geen stand, maar de arbeidsovereenkomst wordt wel ontbonden: https://lnkd.in/eReNmAsA

5. Verhuuropbrengst van Sinterklaaspak in eigen zak steken leidt tot ontbinding arbeidsovereenkomst

Een paar dagen na pakjesavond 2006 werd de arbeidsovereenkomst van een werknemer ontbonden vanwege een verstoorde arbeidsverhouding omdat hij de verhuuropbrengst van Sint- en Piet-pakken had gebruikt voor privé-uitgaven: https://lnkd.in/eRHUAh6E

6. Ontslag op staande voet na meenemen van Fantasia-boeken

Een werknemer van een boekendrukker werd op staande voet ontslagen wegens diefstal van drie (afgekeurde) Fantasia-boeken voor zijn drie nichtjes als cadeau voor Sinterklaas. Werknemer zei toestemming te hebben gekregen dat hij die boeken mocht meenemen voor zijn drie nichtjes als cadeau voor Sinterklaas. Werkgever ontkende. In hoger beroep werd geoordeeld dat werkgever (onder andere met camerabeelden) bewijs had geleverd dat werknemer geen toestemming had gevraagd. Werknemer was terecht op staande voet ontslagen: https://bit.ly/3lLc3PI

Contact

Heb je vragen over ontslag (op staande voet)? Neem vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen je graag. Alvast een fijne pakjesavond gewenst!