Ik ben werknemer

Als werknemer heeft u rechten en plichten die wettelijk zijn vastgelegd. Bent u ziek, ontvangt u geen salaris, hebt u een vaststellingsovereenkomst ontvangen of bent u op staande voet ontslagen? BAASZ Advocaten komt op voor uw belangen. Dit doen wij op een deskundige en betrokken wijze.

Ik ben ziek of arbeidsongeschikt

Bent u als werknemer langdurig ziek? Zowel op persoonlijk als arbeidsrechtelijk vlak heeft dat grote gevolgen. De Wet verbetering poortwachter legt verschillende verplichtingen op, waarvan BAASZ Advocaten als geen ander op de hoogte is.

Wij adviseren u graag over alle facetten rondom ziekte en arbeidsongeschiktheid. Zo weet u wat u te wachten staat en voorkomt u waar mogelijk strubbelingen in de verhouding met uw werkgever.

Naar contact Bel direct
Ik heb een arbeidsconflict met mijn werkgever

Iedereen heeft wel eens een (stevige) discussie met een leidinggevende. Dat leidt gelukkig niet altijd tot een arbeidsconflict. Is daar echter wel sprake van, dan is het zaak om dit conflict de wereld uit te helpen. Van belang hierbij is dat de verhouding met uw werkgever goed blijft. BAASZ Advocaten ondersteunt u in dit proces, zodat u snel weer aan het werk kunt.

Naar contact Bel direct
Ik ben geschorst of op non-actief gesteld

Bent u geschorst of op non-actief gesteld? Dan is het van belang om onmiddellijk actie te ondernemen. Zeker als ook de loonbetaling wordt stopgezet, gelijk ontslag wordt aangezegd of aan de non-actiefstelling ruchtbaarheid is gegeven. Hoe langer de situatie voortduurt, hoe moeilijker een terugkeer op de werkvloer wordt. Neem in zo’n geval dus zo snel mogelijk contact met ons op.

 

Naar contact Bel direct
Ik word mogelijk ontslagen

Een werkgever kan u niet zomaar ontslaan. Het beëindigen van de arbeidsovereenkomst vereist een geldige reden. Denk aan langdurig ziekteverzuim, een reorganisatie, disfunctioneren of een verstoorde arbeidsverhouding. Aan elke ontslaggrond zijn wettelijke voorwaarden verbonden.

Dreigt er mogelijk ontslag voor u? Neem dan tijdig contact op met BAASZ Advocaten voor juridisch advies op maat. Wij behartigen uw belangen in het ontslagtraject en proberen ontslag waar mogelijk te voorkomen.

Naar contact Bel direct
Ik wil een vaststellingsovereenkomst sluiten

Een manier om de arbeidsovereenkomst te beëindigen, is het sluiten van een beëindigingsovereenkomst. Dit wordt ook wel een vaststellingsovereenkomst genoemd.

In goed onderling overleg met uw werkgever maakt u afspraken over de voorwaarden van het ontslag. Denk aan zaken als de einddatum, ontslagvergoeding, uitbetaling van vakantiedagen en eventuele vrijstelling van werk. Deze afspraken worden vastgelegd in de vaststellingsovereenkomst.

Heeft u een vaststellingsovereenkomst ontvangen? Bel vrijblijvend met BAASZ Advocaten om te controleren of uw vaststellingsovereenkomst klopt, recht doet aan de situatie en uw rechten op een WW-uitkering zijn veiliggesteld. Wist u dat de werkgever bijna altijd (een deel van) de kosten voor het inwinnen van juridisch advies vergoedt? Daarmee is ons advies aan u gratis!

Naar contact Bel direct
Ik ben op staande voet ontslagen

Ontslag op staande voet is een zware sanctie en de gevolgen zijn groot. U staat per direct op straat, de salarisbetaling stopt en u kunt geen aanspraak maken op een WW-uitkering. Dat komt omdat u bij een (niet aangevochten) ontslag op staande voet verwijtbaar werkloos bent geworden. Een ontslag op staande voet moet daarom aan strenge wettelijke eisen voldoen.

Bent u op staande voet ontslagen? Neem dan zo snel mogelijk contact op met BAASZ Advocaten. Wij onderzoeken of uw ontslag onterecht en dus vernietigbaar is. In dat geval behoudt u uw baan en uw aanspraak op loon.

Naar contact Bel direct
Ik twijfel over de hoogte van mijn ontslagvergoeding

Een ontslag geeft u bijna altijd recht op een (wettelijke) ontslagvergoeding. Dit wordt ook wel een transitievergoeding genoemd. De maximale vergoeding bedraagt per 1 januari 2018 € 79.000,- bruto of uw jaarsalaris als dit hoger is.

Als uw werkgever verwijtbaar heeft gehandeld (bijvoorbeeld bij een onterecht ontslag), maakt u als werknemer daarnaast aanspraak op een billijke vergoeding. BAASZ Advocaten vertelt u of u recht heeft op een billijke vergoeding en wat de hoogte hiervan is.

Naar contact Bel direct
Ik heb geen salaris ontvangen

Heeft u uw salaris niet of slechts gedeeltelijk ontvangen? Neem dan contact op met BAASZ Advocaten om de mogelijkheden te bespreken. Wij helpen u ervoor te zorgen dat het salaris alsnog zo snel mogelijk wordt uitbetaald. Zo komt u niet zonder inkomsten te zitten.

Naar contact Bel direct
Ik twijfel aan de rechtmatigheid van mijn concurrentie- of relatiebeding

In veel arbeidsovereenkomsten wordt een concurrentie- en/of relatiebeding opgenomen.

Een concurrentiebeding geeft aan dat gedurende een bepaalde tijd en binnen een bepaald gebied niet bij een concurrerend bedrijf van de huidige werkgever mag worden gewerkt.

Een relatiebeding geeft aan dat gedurende een bepaalde tijd na het einde van het dienstverband geen zakelijke activiteiten mogen worden verricht met klanten of andere relaties van de werkgever.

Op overtreding van deze bedingen staan (hoge) boetes. Twijfelt u over de rechtmatigheid van het concurrentie- of relatiebeding in uw arbeidsovereenkomst? Dan is het verstandig om contact op te nemen met BAASZ Advocaten. Wij adviseren u graag.

Naar contact Bel direct
Bereken hier je transitievergoeding

BAASZ Advocaten biedt een online tool aan om gemakkelijk en snel je transitievergoeding te bereken. Bereken hier je transitievergoeding.

Naar contact Bel direct