Werkwijze en tarieven

Tarieven

Het uurtarief van BAASZ Advocaten bedraagt € 240,- excl. BTW. Wanneer wij voor werknemers optreden proberen wij de kosten altijd bij de werkgever neer te leggen. Wij bieden in ieder dossier een meerwaarde, maar zijn geen vorkschrijvers. BAASZ Advocaten vindt dat kosten nooit de drempel mogen vormen voor het inwinnen van goed juridisch advies. Daarom zijn ook alternatieve prijsafspraken bespreekbaar. Denk hierbij aan een vaste prijs, een abonnement of een lager uurtarief in combinatie met een ‘succesfee’.

Werkwijze

Intakegesprek
Hebt u een (juridische) vraag? Bel vrijblijvend met BAASZ Advocaten voor een eerste inschatting.

Bepaling strategie en maken prijsafspraken
Na onze eerste inschatting kunt u zelf beslissen om een afspraak met ons te maken. Tijdens deze (vervolg)afspraak bespreken wij alle relevante feiten en kunt u aangeven wat het gewenste eindresultaat is. Aan het einde van het gesprek geven we aan wat wij voor u kunnen betekenen en wat dit ongeveer gaat kosten. De gemaakte afspraken worden schriftelijk bevestigd.

Uitvoering werkzaamheden
Wij gaan aan de slag en houden u op de hoogte van de voortgang en de stappen die worden gezet.

Advies, overeenkomst of uitspraak
Uw zaak eindigt met een advies, een overeenkomst of een uitspraak van de rechter.

Afronding
Na afronding van uw zaak nemen wij nog eens contact op om te vragen of u tevreden bent met de uitkomst en wat u van onze dienstverlening vond. Ook krijgt u na afronding een financiële eindafrekening en geven wij uw stukken terug.

 

Hier vindt u onze algemene voorwaarden en het klachtenreglement.