Ga naar de inhoud

Transitievergoeding berekenen

Zonder extra’s en onkostenvergoedingen, zoals reis- en representatiekostenvergoedingen en vergoedingen voor een ziektekostenverzekering.
Salaris op basis van
In de regel is dit 8%.
Een vaste eindejaarsuitkering waar u binnen twaalf maanden recht op zou hebben bij voortzetting van de arbeidsovereenkomst.
Het totaal aan overwerkvergoedingen en ploegentoeslagen die u ontvangen heeft in de laatste 12 maanden voor beëeindiging van de arbeidsovereenkomst.
Het totaal aan bonussen, winstuitkeringen en variabele eindejaarsuitkeringen die u gemiddeld jaarlijks ontvangen heeft in de laatste 36 maanden voor beëeindiging van de arbeidsovereenkomst.
DD dash MM dash JJJJ
DD dash MM dash JJJJ
Wat is de laatste officiële werkdag bij uw werkgever. Vaak is dit de laatste dag van de maand. Let op: als u aan het eind van uw contract vakantie of vrije dagen opneemt, tellen deze dagen ook mee. Het gaat dus om de laatste dag dat u op papier nog in dienst bent bij uw werkgever.
Ik ben(Vereist)
Instemming(Vereist)