Ga naar de inhoud

Sinterklaas-rechtspraak

Het is bijna 5 december en dat betekent: Sinterklaas! Rond Sinterklaas is het opletten op het werk: werkgevers grijpen hard in na relatief kleine vergrijpen. In ons blog hebben wij een aantal opvallende en juridisch interessante Sinterklaas gerelateerde uitspraken voor je op een rijtje gezet.

Kwetsend en beledigend gedicht
Een politieagent kreeg ontslag (plichtsverzuim) nadat hij tijdens de kerstviering, verkleed als Sinterklaas, een toespraak heeft gehouden voor ongeveer 140 collega’s, waarin hij een vrouwelijke collega in dichtvorm kwetsend en beledigend heeft toegesproken:

“op de werkvloer heb je met een collega iets willen opbouwen
nota bene een collega die op het punt stond om te gaan trouwen
zoals iedereen weet is het zover niet gekomen
en uit elkaar gespat zijn al jouw dromen.
je hebt liggen vloeken en schelden en tieren
maar je zult toch helemaal alleen dit jaar kerstmis moeten vieren”

Vervolgens begon de agent een gedeelte van een lied van André Hazes (“Eenzame kerst”) te zingen en bood zijn collega daarna als cadeautje een pakje papieren zakdoekjes aan om haar tranen te drogen: https://bit.ly/39LSO6i

Diefstal chocoladeletters
Een werkneemster (alleenstaande moeder van vier kinderen) bij wie tijdens de uitgangscontrole vijf overgebleven chocoladeletters in haar tas werden aangetroffen werd op staande voet ontslagen. Dat ontslag hield in hoger beroep uiteindelijk geen stand omdat de persoonlijke omstandigheden van werkneemster – ze had die dag in het ziekenhuis te horen gekregen dat haar verstandelijke gehandicapte dochter plotseling doof was geworden – onvoldoende waren meegewogen bij de beslissing om haar te ontslaan. Volgens het hof moet niet worden uitgesloten dat werkneemster door stress en het slechte nieuws over haar dochter is vergeten te betalen: https://bit.ly/3mFy6sh

Diefstal Fantasiaboeken
Een werknemer van een drukkerij werd op staande voet ontslagen wegens diefstal van drie (afgekeurde) Fantasia-boeken. Werknemer zei dat hij toestemming had gekregen om de boeken mee te nemen voor zijn drie nichtjes als cadeau voor Sinterklaas. Werkgever ontkende. In hoger beroep werd geoordeeld dat werkgever (onder andere met camerabeelden) bewijs had geleverd dat werknemer geen toestemming had gevraagd. Werknemer was terecht op staande voet ontslagen: https://bit.ly/3lLc3PI

‘Sinterklaasactie’
Een medewerker van een stichting die zich bezig houdt met ondersteuning van mensen met een beperking wordt op staande voet ontslagen. Een van de redenen hiervoor is dat hij, nadat hij zijn werkgever had aangegeven niet alleen durven te zijn met cliënten (en zich hierdoor onttrok aan zijn werkzaamheden), op 4 december 2016 op een foto stond met vier cliënten van een logeerboerderij met wie hij Sinterklaas stond te vieren. Het ontslag op staande voet houdt uiteindelijk geen stand, maar de arbeidsovereenkomst wordt wel ontbonden: https://lnkd.in/eReNmAsA

Sinterklaaspakken
Een paar dagen na pakjesavond 2006 wordt de arbeidsovereenkomst van een werknemer ontbonden vanwege een verstoorde arbeidsverhouding omdat hij de verhuuropbrengst van Sint- en Piet-pakken had gebruikt voor privé-uitgaven: https://lnkd.in/eRHUAh6E

Zwarte Pietendiscussie
De directeur van een antidiscriminatiebureau nam tijdens de Sinterklaasintocht deel aan een protest van Movement of Colour, deed daarna namens Movement of Colour aangifte bij de politie, schreef Tweede Kamerleden aan, plaatste posts op Facebook en schreef e-mails aan het Noord-Hollands Dagblad, waarin foutieve informatie is gegeven ten aanzien van de betrokkenheid van raadsleden van de gemeente Hoorn. Van de Sinterklaasintocht zijn televisie opnames gemaakt en deze beelden zijn op het NOS-journaal getoond. Het college van B&W was not amused nu de directeur met zijn handelingen en uitlatingen – in strijd met de visie van het bestuur – een te activistische indruk heeft gewekt. De arbeidsovereenkomst werd ontbonden wegens een verstoorde arbeidsverhouding (de g-grond). De directeur kreeg een billijke vergoeding van € 25.000,- (bruto) omdat het antidiscriminatiebureau geen serieuze poging heeft ondernomen om de arbeidsverhouding te herstellen, maar steeds heeft aangestuurd op een einde hiervan: https://bit.ly/3oqsJgZ

Contact
Heb je vragen over ontslag (op staande voet)? Neem vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen u graag. Alvast een fijne pakjesavond gewenst!