Ga naar de inhoud

Heeft werknemer recht op loon als hij gewond raakt door het knutselen met buskruit?

De Leeuwarder Courant heeft op 15 januari 2020 aandacht besteed aan het kort geding waarin het ging over de vraag of een werknemer recht heeft op loon als hij gewond raakt door het knutselen met vuurwerk. Bij ziekte bestaat aanspraak op loon, tenzij de ziekte door opzet is veroorzaakt. Werkgever stelt dat werknemer geen recht heeft op loon omdat het ongeval aan hem zelf is te wijten.

De lat voor opzet ligt hoog. De opzet moet namelijk gericht zijn op het ziek worden. En daar is zelden tot nooit sprake van. Ook in deze zaak oordeelt de rechter dat geen sprake was van opzet. De werkgever moet 70% van het loon betalen in plaats van 100%, zoals in de CAO staat.