Ga naar de inhoud

De Thuiswerk- overeenkomst: rechten en plichten voor aan de keukentafel

Na de persconferentie van gisteren is duidelijk geworden dat de huidige lockdown in ieder geval nog tot 15 maart van kracht blijft. Dit betekent dat de huidige (ingrijpende) maatregelen onverminderd van kracht zullen blijven en werknemers in principe thuiswerken. Ook gaan al geluiden op dat thuiswerken – ook in de toekomst – de norm blijft. Regelmatig krijgen wij vragen over dit thuiswerken. Wat moet je als werkgever regelen voor je werknemers? En hoe zorg je ervoor dat ook de thuiswerkplek arboproof is?

Volgens de wet
In de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) is opgenomen dat een werkgever elke arbeidsplaats in het arbobeleid moet betrekken. Dus ook de thuiswerkplek. Zo moet een werkgever in het kader van zijn zorgplicht als werkgever nagaan of de thuiswerkplek ergonomisch verantwoord is ingericht. Waar nodig moeten aan werknemers ergonomische middelen zoals een bureau of bureaustoel ter beschikking worden gesteld.

Zorgplicht thuiswerken
De Arbowet is echter niet berekent op de situatie waarin iedereen op grote schaal thuiswerkt. Van werkgevers kan immers niet verwacht worden dat zij voor álle thuiswerkende werknemers een ergonomische werkplek aanschaft. Wel doet een bedrijf er verstandig aan om na te gaan of haar medewerkers wel beschikken over de juiste middelen om verantwoord te kunnen thuiswerken en zo nodig deze middelen (die normaal op de reguliere werkplek gebruikt worden) in bruikleen te geven.

Thuiswerkovereenkomst
Een goede manier om thuiswerken te reguleren is om afspraken vast te leggen in een zogenaamde thuiswerkovereenkomst. Een thuiswerkovereenkomst is als het ware een aanvulling op de huidige arbeidsovereenkomst. Met een thuiswerkovereenkomst creëer je duidelijkheid voor je werknemers, worden problemen aan de voorkant voorkomen en weet iedereen precies wat er over en weer verwacht mag worden. Mocht een werknemer of werkgever zich niet aan de afspraken houden, dan kunnen hier gevolgen aan worden verbonden.

Het is van belang dat in de thuiswerkovereenkomst duidelijk vast komt te liggen wat de verwachtingen, rechten en plichten over en weer zijn. Denk hierbij aan afspraken over onder andere het soort thuiswerk, de bereikbaarheid (telefonisch en/of via e-mail), de inlogtijden, de specifieke dagen dat er wordt thuisgewerkt, controle op de daadwerkelijk gemaakte uren, de – vergoeding voor – inrichting van een thuiswerkplek (bureau, tafel en stoel), de dresscode bij digitale meetings en de consequenties voor het overtreden van de gemaakte afspraken.

Voorbeeld thuiswerkovereenkomst
Voor haar werkgeversklanten heeft BAASZ inmiddels een voorbeeld thuiswerkovereenkomst opgesteld. Wilt u deze voorbeeld overeenkomst kosteloos ontvangen? Laat het ons gerust weten, dan sturen wij deze toe.

Contact
Heeft u vragen over de thuiswerkovereenkomst? Of heeft u andere arbeidsrechtelijke vragen? Neem vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen u graag.