Ga naar de inhoud

Geen contractverlenging omdat je zwanger bent? Accepteer het niet!

Zwangere vrouwen hebben vaak moeite bij het vinden van een baan of krijgen tijdens hun zwangerschap te horen dat hun contract niet wordt verlengd. Ook lopen zwangere vrouwen opleidings- en doorstromingskansen mis. Dit wordt zwangerschapsdiscriminatie of het maken van ‘verboden onderscheid’ genoemd. Zwangerschapsdiscriminatie is bij wet verboden. Toch doen zwangere werkneemsters vaak niets als ze worden gediscrimineerd. Ten onrechte. Het loont namelijk bijna altijd om het er niet bij te laten zitten en de werkgever aan te pakken.

Omkering bewijslast

Wanneer je denkt dat je wordt gediscrimineerd vanwege je zwangerschap moet je omstandigheden kunnen aanvoeren die dit vermoeden onderbouwen. Bijvoorbeeld je contract wordt niet verlengd terwijl dat eerder wel was afgesproken. Doe je dit voldoende, dan is het vervolgens aan je werkgever om aan te tonen dat geen sprake is van discriminatie en dat je om een andere reden wordt ontslagen, bijvoorbeeld omdat er sprake is van disfunctioneren of omdat er geen werk meer is. De bewijslast wordt als het ware omgekeerd.

Don’t shoot the messenger

Onlangs deed de rechtbank Den Haag uitspraak in een zaak van een werkneemster die werd geconfronteerd met een wel heel duidelijk geval van zwangerschapsdiscriminatie. Ruim een maand voordat haar halfjaarcontract afloopt, krijgt de werkneemster – werkzaam op de administratie van een installatiebedrijf – een WhatsApp bericht van haar leidinggevende met de volgende inhoud: “Samantha, er is besloten in overleg met Hans en Dennis om jou contract niet te verlengen. De reden hiervoor is jou zwangerschap, door jou zwangerschap zou je 17 weken uit de roulatie zijn. Deze kosten kunnen wij niet voor onze rekening nemen (don’t shoot the messenger).” Omdat werkgever en werknemer er vervolgens samen niet uitkomen wordt het uiteindelijk een rechtszaak waarbij de rechtbank oordeelt dat de werkgever in dit geval verboden onderscheid heeft gemaakt zodat er sprake is van ernstig verwijtbaar handelen (discriminatie). Aan werkneemster wordt een billijke vergoeding toegekend van € 3.000,- (bruto).

Accepteer het niet!

Vaak ligt het er natuurlijk minder dik bovenop. Toch blijkt uit onze praktijk dat het ook dan loont om je vermoedens uit te spreken. Als je vermoedt dat je arbeidsovereenkomst niet wordt verlengd omdat je zwanger bent kun je allereerst de werkgever om uitleg vragen. Kom je er samen niet uit, dan kun je de Ondernemingsraad inschakelen of – indien van toepassing – de vertrouwenspersoon bij jouw werkgever.

College voor de Rechten van de Mens

Je kunt ook terecht bij het College voor de Rechten van de Mens; voor advies of om een klacht in te dienen. Een oordeel van het College is niet bindend, maar wordt over het algemeen wel opgevolgd. Als het College oordeelt dat sprake is van verboden onderscheid sta je in een procedure sterk en kun je vervolgens bij de kantonrechter schadevergoeding (bestaande uit een paar maandsalarissen) vorderen of alsnog een acceptabele schikking treffen met je werkgever.

Wij helpen je graag

Heb je het vermoeden dat er in jouw geval sprake is van zwangerschapsdiscriminatie, neem dan vrijblijvend contact met BAASZ Advocaten op om te horen wat wij voor jou kunnen betekenen! Wij kunnen je helpen om het gesprek met jouw werkgever aan te gaan, om een klacht in te dienen of om jouw schade vergoed te krijgen.