Ga naar de inhoud

Het boetebeding, waar moet je op letten?

Het komt geregeld voor dat een boetebeding wordt opgenomen in een arbeidsovereenkomst of een vaststellingsovereenkomst. Maar wat houdt een boetebeding nu eigenlijk in? In dit blog vertellen we je er meer over.

Wat houdt het boetebeding in?

Kort samengevat is een boetebeding een afspraak tussen de werkgever en de werknemer, waarbij de werknemer een geldbedrag verschuldigd is aan de werkgever wanneer hij zich niet houdt aan een bepaalde afspraak. De boete is een sanctie voor het niet nakomen van een verplichting, bijvoorbeeld als de werknemer het geheimhoudingsbeding of concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst heeft overtreden.

Welke vereisten zijn er?

Een boetebeding is altijd gekoppeld aan een andere afspraak in de overeenkomst zoals het geheimhoudingsbeding. Om een rechtsgeldig boetebeding overeen te komen moet er aan een aantal vereisten worden voldaan. Ten eerste moeten de voorschriften die nageleefd moeten worden én waarop een boete is gesteld bij een overtreding, schriftelijk in de overeenkomst zijn opgenomen.

Meestal wordt het boetebeding in de arbeidsovereenkomst opgenomen, maar het is ook mogelijk om het boetebeding in het personeelshandboek op te nemen. Dit is alleen mogelijk als er in de arbeidsovereenkomst of in een brief wordt verwezen naar het personeelshandboek. Door ondertekening van de arbeidsovereenkomst of de brief gaat de werknemer akkoord met de inhoud van het boetebeding zoals opgenomen in het personeelshandboek.

Uiteraard moet in het boetebeding ook de hoogte van de boete worden vermeld. Het moet namelijk voor een werknemer kenbaar zijn aan welke (gedrags)regels hij zich moet houden, zodat de werknemer niet wordt verrast door willekeurige boetes. Ook wordt de bestemming van de boete opgenomen in het boetebeding. Wist je dat de boete niet ten goede mag komen aan de werkgever? Het boetebedrag wordt bijvoorbeeld overgemaakt naar een goed doel of de personeelspot. Zo heeft de werkgever geen voordeel van het opleggen van een boete. Verdient de werknemer meer dan het minimumloon? Dan mag hier schriftelijk van worden afgeweken.

Hoe hoog is de boete?

Als een werknemer meer verdient dan het minimumloon is de hoogte van de boete in beginsel niet aan een maximum bedrag gebonden. Vaak zie je veel uiteenlopende bedragen van € 500,- per dag tot een direct opeisbare boete van € 15.000,-. De rechter mag de boete te allen tijde matigen.

Er geldt alleen een maximum bedrag als een werknemer niet meer dan het minimumloon verdient. Binnen een week mag er geen hoger bedrag aan gezamenlijke boetes worden opgelegd dan het loon over een halve dag. Als een werknemer meerdere overtredingen begaat, mag het totale beloop van de in die week opgelegde boetes niet meer bedragen dan een halve dag loon per week. Het uitgangspunt is dat het maximum bedrag in verhouding dient te staan met het loon.

Mag de boete verrekend worden met het loon?

Een boete kan bestaan uit het betalen van een geldbedrag, maar een boete mag ook verrekend worden met het loon van de werknemer. De werkgever kan zonder instemming van de werknemer een boete verrekenen met het loon van de werknemer. Maar hier gelden wel beperkingen voor. Zo mag het loon van de werknemer door de verrekening van de boete niet onder het minimumloon uit komen. Daarnaast mag een werknemer vanwege een verrekening niet onder de beslagvrije voet komen. Tenslotte mag een boete niet hoger dan 10% zijn van het loon. Is de boete hoger? Dan mag dit niet in één keer verrekend worden. De werkgever geeft altijd een afschrift aan de werknemer waaruit hij kan opmaken om welke boetebedragen het gaat en waarvoor de boetes gegeven zijn.

Boete of schadevergoeding?

Naast de mogelijkheid om een boete op te leggen heeft de werkgever ook de mogelijkheid om een schadevergoeding te eisen. De werknemer moet dan wel opzettelijk of bewust roekeloos hebben gehandeld. Een werkgever kan bij overtreding van het beding niet én een boete opleggen én een schadevergoeding vorderen van de werknemer. De werkgever zal hierin dus een keuze moeten maken.

Kan een werknemer protest aantekenen tegen de (hoogte van de) boete?

Wanneer een werknemer het oneens is met de (hoogte van) de boete dan kan hij vragen om de boete te vernietigen of te matigen. De boete wordt alleen gematigd als de rechter vindt dat de boete te hoog is. De rechter kijkt daarbij naar de redelijkheid en de omstandigheden van het geval.

Contact

Heb je vragen over het boetebeding of over het matigen van een boetebeding? Neem gerust contact met ons op voor advies. Wij helpen je graag verder!