Ga naar de inhoud

Update! Slapende dienstverbanden

In eerdere blogs hebben wij al uitgebreid stilgestaan bij het onderwerp slapende dienstverbanden en de Wet Compensatie Transitievergoeding. Inmiddels is er nieuws te melden. Hieronder praten wij je bij.

Op 10 april van dit jaar heeft een rechter in Maastricht de (prejudiciële) vraag aan de Hoge Raad (het hoogste rechtscollege in Nederland) gesteld of een werkgever verplicht kan worden mee te werken aan een beëindiging van een slapend dienstverband onder toekenning van een transitievergoeding. Gisteren (18 september 2019) heeft de Advocaat-Generaal aan de Hoge Raad advies uitgebracht over de beantwoording van deze vraag. Kort en goed luidt dit advies dat een werkgever in beginsel mee moet werken aan de beëindiging van een slapend dienstverband. Het advies van de Advocaat-Generaal wordt in 9 van de 10 gevallen door de Hoge Raad gevolgd. Na onduidelijke standpunten van de regering en wisselende uitspraken van lagere rechters, lijkt het er dus op dat nu eindelijk duidelijkheid komt.

Op de verplichting om mee te werken aan een beëindiging heeft de AG wel een uitzondering geformuleerd, namelijk het geval waarin een werkgever een gerechtvaardigd belang heeft bij instandhouding van de arbeidsovereenkomst. Daar kan in de volgende gevallen sprake van zijn:

(i) wanneer nog reële re-integratiemogelijkheden voor de werknemer bestaan;

(ii) wanneer het betalen van een transitievergoeding (in de periode tot aan de inwerkingtreding van de Wet compensatie transitievergoeding) tot financiële problemen bij de werkgever leidt vanwege het moeten voorfinancieren van de transitievergoeding;

(iii) wanneer de werkgever de transitievergoeding niet (geheel of gedeeltelijk) gecompenseerd krijgt. Hierbij kan een onderscheid worden gemaakt tussen omstandigheden die in de risicosfeer van de werkgever liggen en omstandigheden die in de risicosfeer van de werknemer liggen;

(iv) wanneer sprake is van andere belangen van de werkgever bij het in dienst houden van de werknemer, anders dan de enkele wens om de transitievergoeding niet te hoeven betalen.

Voor wie geïnteresseerd is: het gehele advies van 74 (!) pagina’s kun je hier lezen: https://bit.ly/2mnwvgw

Na het advies van de Advocaat-Generaal gaat de Hoge Raad uitspraak doen. Deze uitspraak wordt uiterlijk 11 oktober verwacht. Houdt onze website en onze social media in de gaten voor het laatste nieuws over dit onderwerp.

Heeft u als werkgever of als werknemer vragen over slapende dienstverbanden of heeft u advies nodig? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen u graag!