Ga naar de inhoud

Update! Compensatie transitievergoeding bij ontslag na twee jaar ziekte

Update! Compensatie transitievergoeding bij ontslag na twee jaar ziekte

Na 2 jaar ziekte van een werknemer houdt de loonbetalingsverplichting op en mag een werkgever een zieke werknemer ontslaan. Als de werkgever dat niet doet is sprake van een zogenaamd slapend dienstverband. De werknemer blijft dan in dienst bij de werkgever, maar er wordt niet meer gewerkt en de werkgever hoeft geen loon meer te betalen. Reden voor veel werkgevers om te kiezen voor een slapend dienstverband is om onder het betalen van een transitievergoeding (ontslagvergoeding) uit te komen. Bij ontslag na 2 jaar ziekte moet de werkgever namelijk een transitievergoeding betalen.

Wet compensatie transitievergoeding
Een wet waarbij werkgevers gecompenseerd worden voor het betalen van de transitievergoeding, moet slapende dienstverbanden in de toekomst voorkomen. Deze wet treedt op 1 januari 2020 in werking.

Indienen verzoek compensatie
Sinds vorige week staat op de website van het UWV vermeld welke gegevens zij nodig heeft om een verzoek van tot compensatie van de transitievergoeding toe te wijzen. De compensatie voor betaling van een transitievergoeding aan langdurig zieke werknemers moet worden aangevraagd met een formulier dat vanaf 1 april 2020 beschikbaar zal zijn via de website van het UWV. Daarnaast moeten de volgende bijlagen worden meegestuurd:

• De arbeidsovereenkomst.

Als u deze niet meer heeft, dan is een document waarop de begindatum van de arbeidsovereenkomst staat ook goed. Bijvoorbeeld een loonstrook waarop de datum staat waarop de werknemer in dienst trad.

• Bewijs van einde van de arbeidsovereenkomst:
– beëindigingsovereenkomst of vaststellingsovereenkomst;
– of een uitspraak van de rechter;
– of de opzeggingsbrief.

• Bewijs van hoeveel brutoloon in totaal aan de werknemer is betaald tijdens de hele periode van ziekte. Daarvoor heeft het UWV volgende nodig:
– de loonstrook van de periode voor de datum waarop de werknemer 1 jaar ziek was;
– de loonstrook van de periode waarin het opzegverbod bij ziekte is verstreken.

• Een berekening van de hoogte van de transitievergoeding.

Het UWV heeft deze berekening nodig om de hoogte van de compensatie te bepalen. Dit geldt ook als je als werkgever een ander bedrag dan de wettelijke transitievergoeding bent overeengekomen met de werknemer.

• Bewijs dat de volledige transitievergoeding betaald is en op welke datum:
– bijvoorbeeld een bankafschrift;
– als de vergoeding in delen is betaald, stuur dan van alle betalingen een betaalbewijs.

In sommige situaties heeft het UWV nog extra bijlagen nodig om de aanvraag van de compensatie te kunnen beoordelen, bijvoorbeeld wanneer sprake is van (aftrekbare) inzetbaarheids- en/of transitiekosten of wanneer er al eerder een transitievergoeding is aan de betreffende werknemer is betaald.

Vooral het meesturen van een betalingsbewijs maakt dat werkgevers op dit moment terughoudend zijn in het betalen van een transitievergoeding aan langdurig zieke werknemers. Werkgevers moeten dit bedrag immers aan de werknemer voorschieten en wat als de aanvraag door het UWV wordt afgekeurd of de compensatie er om andere redenen niet komt? Ben je als werkgever dan je geld kwijt? BAASZ Advocaten kan u helpen deze risico’s in een vaststellingsovereenkomst uit te sluiten.

Contact
Voor meer informatie, neem vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen u graag!