Ga naar de inhoud

Is een werkgever aansprakelijk voor de gevolgen van long covid?

Ruim 3 jaar na de uitbraak van de coronapandemie is er meer bekend over de langetermijneffecten van het coronavirus. Voor veel mensen lijkt het virus naar de achtergrond verdwenen, maar er zijn ook steeds meer gevallen bekend van long covid. Wat als de coronabesmetting op de werkvloer is opgelopen? Kan een werkgever dan aansprakelijk worden gesteld? In dit blog vertellen we je er alles over!

Long covid

Zeker in de beginperiode van de pandemie was er nog weinig bekend over het virus en was het moeilijk om aan persoonlijke beschermingsmiddelen te komen. Zo waren mondkapjes zeer schaars waardoor werknemers uit met name essentiële beroepen een aanzienlijk groter risico liepen om besmet te raken met het virus. Inmiddels is er veel meer bekend over de langetermijneffecten van het virus, zoals het risico op long covid. De gevolgen van long covid zijn groot en long covid maakt het soms zelfs onmogelijk om nog te werken. Naast de lichamelijke effecten heeft dit ook z’n weerslag op je financiën, bijvoorbeeld als je in een uitkeringssituatie terecht komt.

Werkgeversaansprakelijkheid

Inmiddels zijn de eerste uitspraken binnen waarbij werknemers hun werkgever aansprakelijk stelden voor de gevolgen van long covid. Zo oordeelde de Amsterdamse kantonrechter recentelijk dat een zorginstelling tekortschoot in haar zorgplicht waardoor de werknemer, een coördinerend verpleegkundige, op de werkvloer een coronabesmetting opliep.

Hiermee hebben we gelijk de twee voorwaarden voor werkgeversaansprakelijkheid (volgens artikel 7:658 BW) te pakken als het gaat om long covid:

  • De long covid moet het gevolg zijn van een besmetting welke werknemer heeft opgelopen op de werkvloer.
  • De werkgever heeft onvoldoende gedaan aan haar zorgplicht.

Het aantonen van deze beide punten is zeker niet eenvoudig. Hoe maak je aannemelijk dat een coronabesmetting op de werkvloer is opgelopen? En wanneer heeft de werkgever zijn zorgplicht verzaakt?

Besmetting opgelopen de werkvloer

Zoals eerder gezegd is het niet eenvoudig om aan te tonen dat je daadwerkelijk op de werkvloer besmet bent geraakt. Daarom kun je het ook omdraaien. Hoe groot is de kans dat je buiten je werk besmet bent geraakt? Dit is ook de manier waarop de coördinerend verpleegkundige het aanpakte. Ze overtuigde de rechter met feiten en omstandigheden ervan dat de kans verwaarloosbaar klein was dat ze buiten haar werkkring besmet was geraakt. Ze voerde aan dat er ten tijde van de besmetting een (intelligente) lockdown van kracht was, waardoor de samenleving grotendeels op slot zat en de kans om in het openbare leven in aanraking te komen met iemand die besmet is heel klein was. Daarnaast voerde zij aan dat zij tijdens haar werk in contact was geweest met bewoners die op dat moment besmettelijk waren. Daarbij had zij zorg verleend zonder het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen en was het onmogelijk om 1,5 meter afstand te houden. Met al deze feiten en omstandigheden heeft de verpleegkundige volgens de rechter voldoende aangetoond dat zij de besmetting op de werkvloer had opgelopen.

Zorgplicht van de werkgever

Een werkgever is op grond van zijn zorgplicht verplicht een veilige werkomgeving voor werknemers te garanderen. Daaronder valt ook het aanbieden van persoonlijke beschermingsmiddelen. Daarnaast wordt van de werknemer verlangd dat hij redelijke instructies van de werkgever opvolgt omtrent het verrichtten van de arbeid of met betrekking tot de goede orde in de onderneming.

De zorginstelling had weliswaar persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking gesteld, maar deze waren schaars en werden pas gebruikt als er volgens een arts sprake was van (een mogelijk) besmette bewoner. Het argument van de werkgever dat de verpleegkundige zelf vanuit zorgervaring had moeten bepalen dat het dragen van beschermingsmiddelen nodig was ging volgens de rechter niet op. Het is nadrukkelijk de taak en verantwoordelijkheid van een werkgever om duidelijke en specifieke instructies te geven. Van de verpleegkundige kon in deze kwestie niet worden verwacht dat zij tegen de geldende werkinstructies en de instructie van de arts een ander besluit had moeten nemen.

Conclusie

Wanneer voldoende is aangetoond dat een besmetting is ontstaan op de werkvloer én dat een werkgever onvoldoende heeft gedaan aan haar zorgplicht, kan een werkgever aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van covid. Dit kan resulteren in een schadevergoeding voor zowel de geleden financiële schade (inkomensderving) als mentale schade. Hoe hoog deze vergoeding is hangt uiteraard af van alle feiten en omstandigheden en de geleden schade.

Contact

Heb jij (long) covid opgelopen op je werk of wil jij als werkgever weten of je hiervoor aansprakelijk gehouden kunt worden? Neem dan contact met ons op!