Ga naar de inhoud

Mag je je vakantiedagen intrekken na een geannuleerde vlucht?

Ook dit jaar lijkt het vakantieseizoen op Schiphol rommelig van start te gaan. Door onder andere een tekort aan personeel en vliegtuigen schrapte luchtvaartmaatschappij Transavia onlangs honderden vluchten. De problemen bij Transavia zijn niet opzichzelfstaand want ook andere luchtvaartmaatschappijen kampen met tekorten. Wat nu als je te maken hebt met een geannuleerde vlucht en hierdoor je (terug)reis niet kan doorgaan? Heb je dan het recht om je vakantiedagen te verschuiven of in te trekken? In dit blog vertellen we je meer.

Opnemen van vakantiedagen

In de wetgeving zijn er regels opgesteld over het opnemen van vakantiedagen. Zo moet je werkgever in principe jouw vakantieaanvraag goedkeuren, tenzij er sprake is van een zwaarwegend bedrijfsbelang. Bijvoorbeeld wanneer jouw vakantieaanvraag grote problemen oplevert voor de bedrijfsvoering. In dat laatste geval moet je werkgever binnen twee weken na de aanvraag schriftelijk bezwaar maken. Doet je werkgever dat niet (tijdig)? Dan is de vakantieaanvraag automatisch goedgekeurd. Ook mag je werkgever na overleg én als daar een hele goede reden voor is, jouw vastgestelde vakantie wijzigen.

Intrekken van vakantiedagen

In tegenstelling tot het opnemen van vakantiedagen is er niets in de wet opgenomen over het wijzigen of intrekken van vakantiedagen. Om deze reden hoeft je werkgever hier formeel geen medewerking aan te verlenen. Toch moet je werkgever zich als een ‘goed werkgever’ gedragen. Goed werkgeverschap is in de wet opgenomen en houdt in dat een werkgever in sommige gevallen toch moet ingaan op het verzoek op de gewijzigde wens van de werknemer. Of je werkgever moet instemmen met een verzoek om vakantiedagen in te trekken hangt onder andere af van de omstandigheden. In het geval wanneer er geen werk voorhanden is doordat er al andere collega’s zijn ingepland, mag je werkgever het intrekken of verplaatsen van vakantiedagen weigeren. Dit is ook het geval wanneer het niet mogelijk is om de vakantie op een ander moment in het jaar op te nemen. Zo is het vanuit de zorgplicht ook de rol van een werkgever om te bewaken of een werknemer minimaal vier weken vakantie per jaar opneemt om voldoende uit te kunnen rusten. In andere gevallen wanneer je werkgever niet of nauwelijks last heeft van het intrekken van vakantiedagen zal hij met jouw verzoek moeten instemmen.

Niet kunnen werken door geannuleerde retourvlucht

In dit blog hebben we besproken wat de rechten en plichten zijn wanneer door een geannuleerde vlucht je vakantie niet kan doorgaan. Maar je kunt ook met overmacht te maken krijgen op je terugreis wanneer je vlucht wordt geannuleerd. Hierdoor kan het zo zijn dat je vastzit op je vakantiebestemming en je niet op tijd weer kunt beginnen met werken na je vakantie. Moet je werkgever dan het loon over deze periode betalen?

De hoofdregel die sinds 1 januari 2020 geldt is: ‘geen arbeid, wel loon tenzij het niet werken voor rekening van de werknemer komt’. Ook in dit geval geldt dat er gekeken moet worden naar de feitelijke omstandigheden. Had je kunnen voorzien dat je geplande vlucht geannuleerd zou worden? Heb je er alles aan gedaan om zo snel mogelijk een andere vlucht (of vervangend vervoer) te regelen en heb je je werkgever direct geïnformeerd? Is dat niet het geval dan kan je werkgever je loon inhouden over de dagen waarop je niet hebt gewerkt. Verreweg in de meeste gevallen maken werkgever en werknemer samen afspraken en neemt de werknemer nog een aantal vakantiedagen op.

Conclusie

Op de vraag of je als werknemer het recht hebt om vakantiedagen in te trekken of te verplaatsen kunnen we heel kort zijn. Dat recht bestaat namelijk niet. Maar zoals in zoveel gevallen is het arbeidsrecht niet heel zwart-wit. Zo moet er gekeken worden naar de feitelijke omstandigheden om te bepalen of je werkgever tegemoet moet komen aan jouw verzoek. Dit geldt ook voor salarisbetaling over gemiste werkdagen als je door overmacht vastzit op je vakantiebestemming.

Contact

Kom je er niet uit met je werkgever? Of heb je vragen over het intrekken van vakantiedagen of het betalen van salaris bij gemiste werkdagen? Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen je graag verder!