Ga naar de inhoud

Prinsjesdag: dit zijn de wijzigingen voor werkgevers en werknemers in 2023

Gisteren was het Prinsjesdag en presenteerde het kabinet Rutte IV de begroting voor 2023. Het zal niemand verbazen dat in deze tijd van inflatie de plannen vooral zijn gericht op het vergroten van de koopkracht. Achter de schermen wordt ook druk gewerkt aan plannen om de arbeidsmarkt te hervormen, waarbij een vast contract de norm zal worden. Het Belastingplan voor 2023 is nog niet definitief en kan op verschillende onderdelen nog worden gewijzigd. In dit blog vertellen we je meer over de huidige plannen van het kabinet.

Hervorming van de arbeidsmarkt

Achter de schermen werkt het kabinet aan grote stelselwijzigingen, waaronder het pensioenstelsel en de kinderopvang. Ook wordt de positie van flexwerkers beter beschermd in tijdelijke contracten, oproepcontracten en uitzendcontracten. Een vast contract zal namelijk steeds meer de norm worden. Arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd vormen de basis voor het organiseren van structureel werk, aldus het kabinet. De voostellen hierover zijn opgenomen in een hoofdlijnenbrief over de arbeidsmarkt die medio 2022 al naar de Tweede Kamer is gestuurd. Ook wordt duurzame inzetbaarheid verhoogd door het stimuleren van scholing met onder andere het STAP budget.

Aanpassing concurrentiebeding

Het gebruik van het concurrentiebeding is zodanig breed gebleken dat het kabinet, maar ook de sociale partners, het concurrentiebeding willen hervormen. Zo wordt een ongerechtvaardigde beperking van noodzakelijke arbeidsmobiliteit voorkomen. Hoe dat er uit komt te zien wordt nog nader uitgewerkt. Het streven is dat de Tweede Kamer hierover in 2023 wordt geïnformeerd.

Verhoging onbelaste reiskostenvergoeding

Sinds 2006 is de onbelaste reiskostenvergoeding niet gewijzigd ondanks de sterke stijging van de (brandstof)kosten. Per 1 januari 2023 komt hier verandering in. Werkgevers mogen hun werknemers dan € 0,21 per kilometer onbelast vergoeden. Per 1 januari 2024 zal dit verder worden verhoogd naar € 0,22 per kilometer.

Onbelaste thuiswerkvergoeding gaat iets omhoog

De onbelaste vergoeding die werkgevers mogen verstrekken aan hun werknemers voor thuiswerken gaat in 2023 omhoog met € 0,15. Dit betekent dat werkgevers per dag € 2,15 onbelast mogen vergoeden. Het bedrag is nog niet definitief.

Forse stijging minimumloon

Werken moet lonender gemaakt worden en het bestaansminimum moet worden verstevigd. Het kabinet heeft daarom besloten om het minimumloon, inclusief indexatie, te verhogen met 10,15% per 1 januari 2023. Deze maatregel is niet alleen van invloed op het minimumloon, maar ook op uitkeringen die gekoppeld zijn aan het minimumloon zoals de AOW en een vervolguitkering op grond van de WIA.

Verhoging vrije ruimte Werkkostenregeling

Ook de lasten van met name het MKB zullen worden verlaagd. De vrije ruimte over de eerste
€ 400.000,- van de fiscale loonsom wordt verhoogd naar 3%. Boven de € 400.000,- blijft de vrije ruimte 1,18%. Hier profiteren vooral werkgevers van die weinig werknemers in dienst hebben of werknemers met relatief lagere lonen. In tijden van inflatie is de vrije ruimte vaak ontoereikend gebleken.

Werken wordt meer lonend

Het belastingtarief voor de inkomstenbelasting in de eerste schijf wijzigt naar 36,93% per 1 januari 2023. Dit was 37,07%. Het bedrag waarover dit belastingtarief is verschuldigd wordt verruimd naar € 73.031,-. Aan de andere kant stijgt de arbeidskorting zodat werken nog meer lonend wordt. Volgens het kabinet is overheidsbeleid niet genoeg en wordt een oproep aan werkgevers gedaan om de lonen van hun werknemers te verhogen. Met name in het MKB is dat voor veel werkgevers echter niet mogelijk. Zij hebben zelf immers ook te kampen met forse prijsstijgingen.

Contact

Heb je vragen over het voorgaande? Wij helpen je graag. Neem gerust contact met ons op.