Ga naar de inhoud

Nationaal Hitteplan: neem maatregelen op de werkvloer!

Vanaf vandaag geldt in Nederland het Nationaal Hitteplan. Met temperaturen van ruim boven de 30 graden wordt het dan ook behoorlijk warm. Daarnaast kan door de hitte in een groot deel van Europa smog ontstaan. Mensen die gevoelig zijn voor smog kunnen hierdoor klachten krijgen, het RIVM geeft om deze reden ook een smogwaarschuwing.

Het advies is om goed op jezelf te passen en extra maatregelen te treffen om gezondheidsproblemen te voorkomen. Maar hoe zit dat op de werkvloer als je moet werken in de hitte? Is een werkgever verplicht om maatregelen te treffen en mag je als werknemer werk weigeren? In dit blog vertellen we je meer!

Wat zijn de richtlijnen vanuit de wetgeving?

Duidelijke voorschriften voor wat wel en niet mag bij warm weer zijn er niet; daarvoor lopen werksituaties te sterk uiteen. Algemene richtlijnen zijn er wel. De Arbowet bepaalt dat de temperatuur op de werkplek niet schadelijk mag zijn voor de gezondheid van werknemers (artikel 6.1). Hierbij wordt rekening gehouden met de aard van de werkzaamheden die door de werknemers worden verricht en de fysieke belasting die daar het gevolg van is.

Welke maatregelen moet een werkgever nemen?

Als werken bij een hoge temperatuur niet voorkomen kan worden, moet de werkgever er alles aan te doen om gezondheidsklachten bij werknemers te voorkomen (goed werkgeverschap). Het invoeren van een tropenrooster is daarbij mogelijk maar niet verplicht. Wel mag van een werkgever worden verwacht dat hij bij te grote hitte op de werkplek maatregelen neemt zoals aanpassen van het werkrooster, het inlassen van extra pauzes op een koele plek, het aanbieden van koude dranken en het installeren van ventilatoren of airco’s. Is een werknemer gevoelig voor smog? Dan moet er gekeken naar mogelijkheden om binnen te werken en kan zwaar lichamelijk werk het beste vermeden worden.

Wanneer is werken in de hitte schadelijk?

Er is bijna altijd sprake van gezondheidsschade als de temperatuur op de werkplek boven de 40 graden stijgt, maar ook bij lagere temperaturen is er gevaar. Zo leveren zwaar werk, zwangerschap, een slechte lichamelijke conditie en zonnestraling extra risico op. Belangrijk bij het ontstaan van die schade is de lichaamskerntemperatuur; komt die boven de 38 graden, dan is er kans op gezondheidsklachten.

Mag je werk weigeren?

Onder bepaalde omstandigheden mag je als werknemer werk weigeren. Daarbij moet dan wel ernstig en onmiddellijk gevaar voor veiligheid en gezondheid dreigen. Hoewel werken in de hitte door veel werknemers als onaangenaam wordt ervaren, zullen de temperaturen in Nederland meestal niet zo hoog oplopen dat het verrichten van de arbeid werkelijk een direct gevaar oplevert. Werk weigeren mag dan dus niet. Boven bepaalde temperaturen dreigt wel onmiddellijk gevaar en als je werkgever dan geen maatregelen treft kan de werknemer zich beroepen op artikel 29 van de Arbowet en het werk onderbreken.

Arbeidsinspectie

Als je denkt dat jouw bedrijf te weinig doet, kun je de Inspectie SZW (vroeger Arbeidsinspectie) inschakelen. Die kan een werkgever verplichten om maatregelen te nemen en een boete opleggen. Ook mogen de inspecteurs het werk stilleggen.

Contact

Heb je vragen over dit onderwerp? Neem vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen je graag!