Ga naar de inhoud

Sinterrechtspraak

Het is 5 december en dat betekent: Sinterklaasavond (pakjesavond). Uit onderstaande uitspraken blijkt dat het arbeidsrecht overal om ons heen is. Ook met Sinterklaas!

Protesterende directeur tijdens Sinterklaasintocht
De directeur van een antidiscriminatiebureau nam tijdens de Sinterklaasintocht deel aan een protest van Movement of Colour, deed daarna namens Movement of Colour aangifte bij de politie, schreef Tweede Kamerleden aan, plaatste posts op Facebook en schreef e-mails aan het Noord-Hollands Dagblad, waarin foutieve informatie is gegeven ten aanzien van de betrokkenheid van raadsleden van de gemeente Hoorn. Van de Sinterklaasintocht zijn televisie opnames gemaakt en deze beelden zijn op het NOS-journaal getoond. Het college van B&W was not amused nu de directeur met zijn handelingen en uitlatingen – in strijd met de visie van het bestuur – een activistische indruk heeft gewekt. De arbeidsovereenkomst werd ontbonden wegens een verstoorde arbeidsverhouding (g-grond). De directeur kreeg een billijke vergoeding van € 25.000,- omdat het antidiscriminatiebureau geen serieuze poging heeft ondernomen om de arbeidsverhouding te herstellen, maar steeds heeft aangestuurd op een einde hiervan: https://bit.ly/3oqsJgZ

Diefstal vijf chocoladeletters
Een werkneemster (een alleenstaande moeder van vier kinderen) bij wie tijdens de uitgangscontrole onder andere vijf chocoladeletters in haar zak en tas werden aangetroffen werd op staande voet ontslagen. Dat ontslag hield in hoger beroep uiteindelijk geen stand omdat de persoonlijke omstandigheden van werkneemster onvoldoende zijn meegewogen bij de beslissing om haar te ontslaan. Zo was werkneemster die dag met haar verstandelijk gehandicapte dochter urenlang in het ziekenhuis geweest voor onderzoek, alwaar zij te horen had gekregen dat haar dochter plotseling doof is geworden. Voor werkneemster als alleenstaande moeder van vier kinderen was dit alles extra zwaar. De spanning en (financiële) zorgen die dit slechte nieuws met zich meebrachten, hebben hun weerslag gehad op haar focus en geheugen: https://bit.ly/3mFy6sh

Plichtsverzuim ‘Sinterklaas’
Een politieagent kreeg ontslag op grond van plichtsverzuim nadat hij tijdens de kerstviering, verkleed als Sinterklaas, een toespraak heeft gehouden voor ongeveer 140 collega’s en een vrouwelijke collega in dichtvorm kwetsend en beledigend heeft toegesproken “Op de werkvloer heb je met een collega iets willen opbouwen. Nota bene een collega die op het punt stond om te gaan trouwen. Zoals iedereen weet is het zover niet gekomen en uit elkaar gespat zijn al jouw dromen. Je hebt liggen vloeken en schelden en tieren, maar je zult toch helemaal alleen dit jaar kerstmis moeten vieren.” Vervolgens begon de agent een gedeelte van een lied van André Hazes te zingen (“Ik zit hier heel alleen kerstfeest te vieren”) en bood zijn collega daarna als cadeautje een pakje papieren zakdoekjes aan om haar tranen te drogen: https://bit.ly/39LSO6i 

Diefstal boeken
Een werknemer van een boekendrukker werd op staande voet ontslagen wegens diefstal van drie (afgekeurde) Fantasia-boeken voor zijn drie nichtjes als cadeau voor Sinterklaas. Werknemer zei toestemming te hebben gekregen dat hij die boeken mocht meenemen voor zijn drie nichtjes als cadeau voor Sinterklaas. Werkgever ontkende. In hoger beroep werd geoordeeld dat werkgever (onder andere met camerabeelden) bewijs had geleverd dat werknemer geen toestemming had gevraagd. Werknemer was terecht op staande voet ontslagen: https://bit.ly/3lLc3PI

Contact
Heeft u vragen over ontslag (op staande voet)? Neem vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen u graag. Fijne pakjesavond!