Ga naar de inhoud

Uitbreiding geboorteverlof voor partners per 1 juli 2020

Sinds de invoering van de – hoe toepasselijk – wet WIEG (Wet invoering extra geboorteverlof) per 1 januari jl., krijgen partners die in loondienst werken eenmaal het aantal werkuren per week aan geboorteverlof (ook wel kraamverlof of vaderschapsverlof genoemd). Werkt de partner bijvoorbeeld 3 dagen 8 uur per dag, dan krijgt hij of zij 24 uur verlof: 3 x 8 werkuren. De werkgever betaalt het loon tijdens dit verlof volledig door. De werknemer kan de verlofdagen van het geboorteverlof naar eigen inzicht opnemen. Maar moet dit wel doen binnen 4 weken na de geboorte van het kind.

Aanvullend geboorteverlof: 5 weken
Per 1 juli 2020 wordt de bestaande regeling rondom geboorteverlof uitgebreid. Werknemers in loondienst kunnen vanaf die datum tot maximaal 5 weken aanvullend geboorteverlof opnemen nadat hun partner is bevallen. Minder mag natuurlijk ook.

Uitkering 70%
Tijdens het verlof krijgt de partner geen salaris, maar een uitkering ter hoogte van 70% van het dagloon van het UWV. In de week geboorteverlof aansluitend op de bevalling betaalt de werkgever het loon volledig uit. Tijdens de 5 aanvullende weken krijgt de werkgever een vergoeding van 70% van het dagloon van de werknemer, tot maximaal 70% van het wettelijk maximumdagloon. De werkgever vraagt de uitkering aan bij UWV. UWV betaalt de uitkering aan de werkgever uit, en de werkgever verrekent dit vervolgens in de loonbetaling aan de werknemer. In sommige cao’s is al geregeld dat ook tijdens dit aanvullende verlof gewoon 100% loon wordt uitbetaald, waarvan dus 70% voor rekening van UWV komt.

Spelregels
Partners hebben recht op aanvullend geboorteverlof als het kind op of ná 1 juli 2020 geboren wordt. Zij moeten het aanvullend geboorteverlof opnemen binnen 6 maanden na de geboorte van het kind, maar mogen dit wel spreiden over meerdere weken. En zij moeten eerst het ‘gewone’ geboorteverlof van 1 week hebben opgenomen.

Bij een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang mag de werkgever in overleg met de medewerker de verlofdagen anders inroosteren. De werkgever mag het verlof zelf dus niet weigeren, maar wel de periode waarin het recht gebruikt wordt.

Contact
Wilt u meer weten over het aanvullend geboorteverlof of heeft u vragen over werknemers die verlof op willen nemen? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag.