Ga naar de inhoud

Ziek geworden op vakantie?

De vakantie is in volle gang. Veel bedrijven zijn gesloten of draaien op halve kracht. Vakantie heeft voor werknemers een belangrijke recuperatiefunctie. Het is tijd om uit te rusten en op te laden voor de nieuwe werkperiode. Helaas gaat dit weleens mis en worden werknemers juist tijdens de vakantie sneller ziek. Ook komt het voor dat werknemers misbruik van de situatie maken en zich tijdens vakantie sneller en ten onrechte ziek melden. Ze hebben letterlijk afstand genomen van het werk en denken gemakkelijk weg te komen met een valse ziekmelding. Wat moet je als werkgever doen als een werknemer op vakantie ziek wordt en welke rechten en verplichtingen heeft een werknemer? In dit korte blog geven wij advies.

Accepteren ziekmelding

Wanneer een werknemer zich vanaf zijn vakantieadres ziek meldt, dan is dat als werkgever lastig(er) te controleren. Heb je als werkgever twijfels bij een ziekmelding? Vraag dan, voordat de ziekmelding wordt geaccepteerd, eerst om een doktersverklaring. In deze verklaring zou bij voorkeur moeten staan wat de klachten zijn, wat het advies van de arts is en wat de verwachte ziekteduur is. Hoewel het aan de bedrijfsarts is voorbehouden om een oordeel te geven over de arbeidsongeschiktheid in relatie tot de (on)mogelijkheid om te werken, kan een verklaring van een behandelend arts ter plaatse wel wat meer duidelijkheid geven. Wanneer de werknemer in Nederland op vakantie is, dan kan ook contact gezocht worden met een bedrijfsarts ter plaatse. Wanneer een werknemer in het buitenland ziek wordt én je als werkgever blijft twijfelen of de werknemer wel echt ziek is, dan is het aan te raden om hem in ieder geval bij terugkomst op te roepen bij de bedrijfsarts.

Opname en opbouw vakantiedagen

Wanneer de ziekmelding wordt geaccepteerd, dan mogen vanaf dat moment in beginsel geen vakantiedagen meer worden ingehouden. Daarnaast geldt dat een werknemer ook tijdens ziekte volledig vakantiedagen opbouwt. Het voorgaande geldt in ieder geval voor opname en opbouw van de wettelijke vakantiedagen (te weten 20 dagen bij een fulltime dienstverband). Voor de bovenwettelijke vakantiedagen kunnen in de arbeidsovereenkomst afspraken zijn gemaakt over de opname en/of opbouw tijdens ziekte. Zo kan de afspraak worden gemaakt dat ziektedagen eerst ten laste worden gebracht van het saldo aan bovenwettelijke vakantiedagen.

Afspraken over opname van vakantie

Mocht een werknemer ondanks ziekte nog wel in staat zijn om (gedeeltelijk) van zijn vakantie te genieten, dan kun je als werkgever voorstellen om een deel van die periode toch aan te merken als vakantie. In goed overleg is veel mogelijk. Leg de gemaakte afspraken wel schriftelijk vast.

Verplichtingen werknemer

Voor een werknemer die ziek wordt op vakantie gelden dezelfde regels dan wanneer hij thuis ziek was geworden. Zo is een zieke werknemers ook tijdens vakantie gehouden om mee te werken aan zijn re-integratie, mag hij zijn re-integratie niet belemmeren en moet hij gehoor geven aan de in dat kader gegeven adviezen. Dit houdt onder meer in dat hij verplicht kan worden om zijn werkgever op de hoogte te houden van het ziekteverloop door bijvoorbeeld dagelijks wat van zich te laten horen. Ook hierdoor worden ‘valse’ ziekmeldingen al snel ondervangen. Het meewerken aan de re-integratie zou onder omstandigheden ook in kunnen houden dat de werknemer zijn ‘vakantie’ moet afbreken, als dat voor zijn gezondheid beter is.

Contact

Vragen over dit onderwerp? Neem contact met ons op!