Ga naar de inhoud

Verplicht vrij op Koningsdag?

Morgen is het weer Koningsdag. Een veelgestelde vraag is: Is Koningsdag een verplichte vrije dag? Het antwoord op deze vraag is: Nee, tenzij hierover afspraken zijn gemaakt in de individuele arbeidsovereenkomst of toepasselijke CAO.

Is een erkende feestdag ook een verplichte vrije dag?

Koningsdag is een wettelijk erkende feestdag in Nederland. Dit staat in de Algemene termijnenwet. Deze wet bepaalt welke dagen in Nederland worden beschouwd als erkende feestdagen. Maar nergens in deze (of een andere) wet is bepaald dat een erkende feestdag ook het recht geeft op een vrije dag. Ook is niet wettelijk geregeld dat het salaris op een erkende feestdag verplicht moet worden doorbetaald.

Dus ondanks dat Koningsdag in Nederland een erkende feestdag is, is een werknemer niet automatisch vrij. Of een werknemer vrij is, wordt bepaald aan de hand van wat tussen werkgever en werknemer is afgesproken in de individuele arbeidsovereenkomst of CAO.

In de praktijk komt het vaak voor dat tussen werkgever en werknemer is afgesproken dat een erkende feestdag ook een (verplicht) vrije dag is. Daarmee staan de voorwaarden waaronder deze feestdag een vrije dag is nog niet vast. Ook dit kan tussen partijen onderling worden geregeld. Zo kan bijvoorbeeld worden afgesproken dat sprake is van een extra vakantiedag, maar ook dat de vrije dag van het saldo aan vakantiedagen wordt afgetrokken. Ook kan worden afgesproken dat het werken op deze erkende feestdag het recht geeft op een toeslag bovenop het gebruikelijke uurloon.

Wat is afgesproken?
Hebt u met uw werkgever of met uw werknemer discussie over de vraag of en zo ja, onder welke voorwaarden Koningsdag recht geeft op een vrije dag? Kijk dan eerst in de arbeidsovereenkomst of CAO wat hierover is afgesproken.

Niets afgesproken?

Als er niets is afgesproken in de arbeidsovereenkomst of CAO geeft een erkende feestdag dus geen recht op een vrije dag. Ook bent u als werkgever in dat geval niet gehouden om, wanneer er toch gewerkt wordt, een toeslag bovenop het uurloon te betalen. Als u als werknemer toch vrij wilt, kunt u uiteraard via de reguliere wijze een vakantiedag aanvragen bij uw werkgever. Als werkgever kunt u, als dat is overeengekomen tussen partijen, bepaalde dagen aanwijzen als verplichte vakantiedag. Dit moet u wel tijdig doen, zodat een werknemer hier rekening mee kan houden en voldoende tijd heeft om plannen te maken voor deze vrije dag.

Contact
Wilt u meer informatie over dit onderwerp of heb je een andere arbeidsrechtelijke vraag? Neem vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen u graag!