Ga naar de inhoud

WAB moet je weten? De ketenregeling (1/6)

Tot 2015 kon je als werkgever iemand 3 tijdelijke contracten geven in 3 jaar. Daarna kwam iemand in vaste dienst. Met de Wet werk en zekerheid (WWZ) is dit gewijzigd naar 3 contracten in 2 jaar (3 x 2 x 6). Deze wijziging had echter niet het gehoopte effect en wordt dus weer teruggedraaid. Vanaf 2020 kun je iemand weer 3 tijdelijke contracten in 3 jaar geven voordat een vast dienstverband ontstaat. Na een onderbreking van 6 maanden start een nieuwe keten van contracten (3 x 3 x 6).

Meer weten over de ketenregeling? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen u graag!