Ga naar de inhoud

Wat betekent het nieuwe hoofdlijnenakkoord voor werkgevers en werknemers?

Op 15 mei 2024 was het zo ver: na lang onderhandelen hebben de formerende partijen PVV, VVD, NSC en BBB een hoofdlijnenakkoord bereikt. Het gepresenteerde hoofdlijnenakkoord ‘hoop, lef en trots’ dient als basis voor de verdere formatie en moet uiteindelijk tot een regeerakkoord leiden om Nederland te besturen de komende jaren. Ook voor werkgevers en werknemers zijn er een aantal hoofdlijnen uitgewerkt. Wat zijn de plannen? Je leest een aantal van deze hoofdlijnen in dit blog!

Loon naar werken

Het hoofdpunt van het nieuwe aanstaande kabinet is ‘bestaanszekerheid en koopkracht’. Mensen die werken moeten dit direct merken in hun portemonnee. De aangekondigde maatregelen zijn vooral gericht op zekerheid, meedoen op de arbeidsmarkt en het voorkomen van armoede. Daarnaast willen de partijen een lastenverlichting doorvoeren, zoals een extra schrijf in de inkomstenbelasting. Voor werkende armen komt een zogeheten ‘knelpuntenaanpak’.

Hervorming arbeidsmarkt

Al eerder vertelden we over de aangekondigde hervormingen op de arbeidsmarkt. Zo willen de partijen doorgaan met het inzetten op vaste contracten en het reguleren van de uitzendsector en het tegengaan van schijnzelfstandigheid. De partijen willen daarom doorgaan met de wetsbehandeling van de Wet Verduidelijking Beoordeling Arbeidsrelaties en Rechtsvermoeden (VBAR) en de Wet Toelating Terbeschikkingstelling Arbeidskrachten (WTTA).

Personeelskrapte

De aanpak van de personeelskrapte in de zorg is een grote prioriteit. Over andere beroepsgroepen is niets vermeld in het hoofdlijnenakkoord. Door het bieden van loopbaanperspectief, autonomie, goede arbeidsvoorwaarden en beperking van de regeldruk, wil het aanstaande kabinet het werken in de zorg aantrekkelijker maken. Concrete maatregelen om de werkdruk te verlagen en grote personeelstekorten aan te pakken zijn (nog) niet kenbaar gemaakt.

Transitievergoeding

Momenteel kunnen werkgevers de te betalen transitievergoeding gecompenseerd krijgen van het UWV wanneer zij een werknemer na twee jaar ziekte ontslaan. Hierdoor worden slapende dienstverbanden tegengegaan. Naar verwachting zullen werkgevers met meer dan 25 werknemers vanaf 1 juli 2026 geen recht meer hebben op deze compensatievergoeding. Dit is een ombuiging van 0,4 miljard euro.

Hervorming WW

De WW zal naar verwachting per 2027 worden hervormd. Hoe dit er precies uit komt te zien moeten we nog afwachten. Zo wordt er in eerste instantie gedacht aan het verlengen van de opzegtermijn in arbeidsovereenkomsten en een poortwachterstoets van het UWV. Mogelijk wordt de duur van de WW verkort naar 18 maanden. De invloed van deze wijzigingen voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten in de WIA is nog niet bekend.

Arbeidsmigranten

De formerende partijen willen onderzoeken hoe de instroom van arbeidsmigranten beperkt kan worden. Kennis- en studiemigratie is belangrijk voor de economie, maar er worden strengere eisen gesteld aan kennismigranten. Het aantal arbeidsmigranten moet in verhouding staan met wat gemeenten, onderwijs, zorg en de woningmarkt aankunnen. Ook misstanden rondom arbeidsmigranten (lage lonen en slechte arbeidsomstandigheden) moeten voorkomen worden.

Contact

Het mag duidelijk zijn dat bovengenoemde maatregelen uit het hoofdlijnenakkoord nog nader uitgewerkt moeten worden. Uiteraard zullen we je op de hoogte houden van alle ontwikkelingen. Heb je tot die tijd een arbeidsrechtelijke vraag? Neem gerust contact met ons op. Wij helpen je graag.