Ga naar de inhoud

Wat verandert er op het gebied van studiekosten per 1 augustus 2022?

Vanaf 1 augustus 2022 verandert er een aantal zaken in het arbeidsrecht. Dit houdt verband met de Implementatie EU Richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Eerder schreven we al een blog met 5 tips om je voor te bereiden op deze nieuwe wetgeving. In dit blog lichten we de wijzigingen op het gebied van studiekosten en verplichte opleidingen uit.

Wat verandert er per 1 augustus?

Het volgen van een opleiding of een studie kan wenselijk, maar ook noodzakelijk zijn om je functie zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren. In veel gevallen neemt de werkgever daarom de kosten voor zijn rekening. Maar wat als je werknemer met al deze verkregen kennis overstapt naar de concurrent? Dan is het toch wat zonde van de investering. Om deze reden nemen veel werkgevers een studiekostenbeding op in de arbeidsovereenkomst met hun werknemer. In dit beding (of deze losse overeenkomst) worden vaak afspraken gemaakt over een terugbetaling van de studiekosten bij vertrek van de werknemer. Per 1 augustus 2022 is het niet meer mogelijk om de kosten voor verplichte opleidingen te verhalen op je werknemer. Daarnaast is het goed om te weten dat ook de tijd die gemoeid is met het volgen van verplichte opleidingen als arbeidstijd moet worden beschouwd.

Wat zijn verplichte opleidingen?

Dan is natuurlijk de vraag: wat valt er onder een verplichte opleiding? Daarover heeft de Richtlijn (artikel 13) bepaald dat hieronder opleidingen vallen die vanuit de Uniewet, Nationale Wetgeving (Nederlands Recht) of vanuit de CAO verplicht gesteld worden. Kortom: opleidingen die verplicht zijn voor de uitvoering van de eigen functie.

Het is goed om te weten dat hieronder niet de beroepsopleidingen of opleidingen vallen die werknemers verplicht moeten volgen voor het verkrijgen, behouden of vernieuwen van een beroepskwalificatie. Zolang een werkgever tenminste niet verplicht is deze aan te bieden op grond van het Unierecht, Nederlands Recht of volgens de CAO.

Een kort voorbeeld: Piet is werkzaam als kok in een restaurant en Jaap is zijn werkgever. In Nederland is het verplicht voor iedereen die voedsel bereidt om een training te volgen op het gebied van voedselveiligheid. Jaap kan daarom de kosten van de HACCP training (hygiënisch en veilig werken) niet bij Piet terugvorderen als hij ergens anders gaat werken.

Wat betekent dit voor het studiekostenbeding?

Het studiekostenbeding is niet wettelijk geregeld maar is, mits het aan bepaalde eisen voldoet, rechtsgeldig. In een dergelijk beding wordt doorgaans geregeld dat een werknemer in een bepaalde situatie de opleidingskosten dient terug te betalen. Bijvoorbeeld na het op eigen initiatief beëindigen van de arbeidsovereenkomst of bij het niet-behalen van de opleiding. Nu de kosten van verplichte opleidingen niet meer op de werknemer kunnen worden verhaald, wordt een dergelijk studiekostenbeding voor verplichte opleidingen nietig. Een studiekostenbeding dat voor 1 augustus 2022 is afgesloten en gaat over een verplichte opleiding is vanaf deze datum ook nietig. Er is namelijk geen sprake van overgangsrecht. Er geldt een uitzondering voor de opleidingen van gereglementeerde beroepen in de zin van de beroepskwalificatierichtlijn, zoals opgenomen in de lijst met gereglementeerde beroepen. Voor deze opleidingen mag wel een studiekostenbeding worden overeengekomen, tenzij de opleiding toch in een CAO is verplicht gesteld.

Ons advies

Onder de nieuwe wetgeving is het nog steeds mogelijk om een studiekostenbeding (of overeenkomst) op te nemen in de arbeidsovereenkomst. Check goed welke opleiding verplicht wordt gesteld. Omdat er nog geen rechtspraak is over wat wel en niet onder een verplichte opleiding wordt verstaan adviseren wij je om bij twijfel wel een studiekostenbeding op te stellen.

Laat de nieuwe wetgeving in ieder geval geen reden zijn om te bezuinigen op scholing. Immers vanuit de scholingsplicht ben je als werkgever nog steeds verplicht om je werknemers regelmatig scholing aan te bieden. Het aanbieden van scholing levert in veel gevallen een win-win situatie op voor de werkgever en de werknemer. Dit omdat zowel de organisatie als het individu gebaat zijn bij de nieuw verkregen kennis en vaardigheden.

Contact

Heb je nog vragen over dit onderwerp of kunnen we je helpen met het opstellen van een studiekostenbeding? Neem gerust contact met ons op. Wij helpen je graag verder!