Ga naar de inhoud

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB): concept wetsvoorstel gepubliceerd

Van WWZ naar WAB

Waren we net gewend aan de WWZ, dan is daar de WAB alweer. Waar onder de WWZ flexibiliteit voorop stond, moet het volgens het huidige kabinet voor werkgevers (weer) aantrekkelijker gemaakt worden mensen in vaste dienst te nemen. In het regeerakkoord van het kabinet Rutte III staan daarom een aantal plannen op het gebied van het arbeidsrecht opgenomen, onder andere op het terrein van flexibele arbeid, het ontslagrecht en de WW. Deze plannen zijn inmiddels nader uitgewerkt in een concept wetsvoorstel: de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB).

Internetconsultatie

Deze nieuwe wet is op 9 april jl. in internetconsultatie gegaan. Dit wil zeggen dat burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties het wetsvoorstel kunnen lezen en hierop mogen reageren. Na deze consultatie wil de minister het wetsvoorstel nog voor de zomer naar de Raad van State sturen en daarna naar de Tweede Kamer. De beoogde ingangsdatum van de wetswijzingen is 1 januari 2020.

Inhoud wetsvoorstel

Het wetsvoorstel bevat de volgende maatregelen:

 1. Ontslag wordt ook mogelijk als er sprake is van een optelsom van omstandigheden/ontslaggronden, de zogenaamde cumulatiegrond. Nu moet de werkgever aan een van de acht ontslaggronden volledig Deze nieuwe negende grond geeft de rechter de mogelijkheid omstandigheden/ontslaggronden te combineren. De werknemer kan een halve transitievergoeding extra krijgen (bovenop de wettelijke transitievergoeding), wanneer de cumulatiegrond gebruikt wordt voor het ontslag.
 1. Werknemers krijgen vanaf de eerste dag recht op een transitievergoeding (ontslagvergoeding), ook tijdens de proeftijd.
 1. De opbouw van de transitievergoeding wordt verlaagd bij lange dienstverbanden.
 1. Er komt een regeling voor kleine werkgevers om de transitievergoeding te compenseren als ze hun bedrijf moeten beƫindigen wegens pensionering of ziekte.
 1. Verlenging van de proeftijd voor vaste contracten van 2 maanden naar 5 maanden.
 1. De opeenvolging van tijdelijke contracten (de ketenbepaling) wordt verruimd. Nu is het mogelijk om aansluitend 3 contracten in 2 jaar te aan te gaan. Dit wordt 3 jaar.
 1. Ook wordt het mogelijk om de pauze tussen een keten tijdelijke contracten per CAO te verkorten van 6 naar 3 maanden als er sprake is van terugkerend tijdelijk werk dat maximaal 9 maanden per jaar kan worden gedaan.
 1. Daarnaast komt er een uitzondering op de ketenregeling voor invalkrachten in het primair onderwijs die invallen wegens ziekte.
 1. Werknemers die op payrollbasis werken, krijgen dezelfde arbeidsvoorwaarden als de werknemers die in dienst zijn bij de opdrachtgever, met uitzondering van pensioen waar een eigen regeling voor geldt. De definitie van de uitzendovereenkomst wordt niet gewijzigd.
 1. Er worden maatregelen genomen om verplichte permanente beschikbaarheid van oproepkrachten te voorkomen. Zo moet een werknemer minstens 4 dagen van tevoren worden opgeroepen door de werkgever. Ook houden oproepkrachten recht op loon als het werk wordt afgezegd. De termijn van 4 dagen kan bij CAO worden verkort tot 1 dag.
 1. De WW-premie wordt voor werkgevers voordeliger als ze een werknemer een vaste baan aanbieden in plaats van een tijdelijk contract. Nu is de hoogte van de WW-premie afhankelijk van de sector waar een bedrijf actief in is.

Contact

Wilt u meer weten over de op stapel staande wijzigingen of heeft u vragen? Neem vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen u graag!