Ga naar de inhoud

Ziek op vakantie? Let hier op!

De zomervakantie staat voor de deur. Voor veel van ons hét moment om weer op te laden en uit te rusten. Het is dan ook heel vervelend als je werknemer ziek wordt op vakantie. Maar een vakantieperiode schept ook afstand tot het werk. Dat kan de drempel verlagen voor een werknemer om zich ziek te melden. Hoe controleer je of er echt sprake is van ziekte? Wat zijn de regels bij ziekte op vakantie? In dit blog vertellen we je er meer over!

De verzuimmelding

Hebben jullie een verzuimprotocol? Dan bestaat er in ieder geval geen verwarring over hoe de ziekmeldingsprocedure verloopt. In de regel is het zo dat een werknemer zich binnen 24 uur moet melden bij de werkgever. Daarbij geeft de werknemer aan op welk adres en telefoonnummer hij te bereiken is.

Is er twijfel over de ziekmelding? Dan kun je als werkgever vragen om een doktersverklaring. Hierin staat globaal wat de klachten zijn, wat het advies van de arts is en wat de verwachte ziekteduur is. Dit is voldoende voor een eerste indicatie, maar het is aan de bedrijfsarts om een oordeel te geven over de arbeidsongeschiktheid en de (on)mogelijkheden om te werken. Daarom is het aan te bevelen om een telefonisch consult in te plannen met een Nederlandse bedrijfsarts. Deze bedrijfsarts is wettelijk verplicht om de verklaring van de arts van het gastland te volgen. Als er twijfel is over de verklaring van de buitenlandse arts is het mogelijk om een second opinion aan te vragen. Hierbij mag een werkgever bepalen bij welke andere arts in het vakantieland de werknemer een second opinion aan moet vragen. Een werknemer mag dit niet weigeren.

Is je werknemer weer thuis? Plan dan zo snel mogelijk een consult bij het spreekuur van de bedrijfsarts. Mocht een werknemer na zijn vakantie nog steeds ziek zijn, maar niet in staat zijn om naar Nederland te reizen dan kun je als werkgever vragen om een bewijs voor het feit dat de werknemer niet kan reizen.

Vakantiedagen of ziektedagen?

Als een werknemer op vakantie ziek is geworden mogen deze dagen in beginsel niet aangemerkt worden als vakantiedagen. Dit is anders wanneer inmiddels contact is geweest met de bedrijfsarts en de bedrijfsarts heeft aangegeven dat een werknemer – ondanks zijn ziekte – wel in staat is om van de vakantie te genieten. Vraag dit dan ook na bij de bedrijfsarts. Daarnaast bouwt een zieke werknemer in ieder geval volledig zijn wettelijke vakantiedagen op. Voor het opbouwen van bovenwettelijke vakantiedagen kunnen afwijkende afspraken gelden. Dit is alleen het geval wanneer dit in de arbeidsovereenkomst, in de CAO of op een andere (schriftelijke) wijze is overeengekomen met de werknemer.

Blijf in contact met elkaar

Net als bij een ziekmelding buiten de vakantieperiode is het belangrijk om goed contact met elkaar te houden. Het initiatief ligt hiervoor bij zowel de werkgever als de werknemer. Zo houdt een werknemer zijn werkgever op de hoogte van het ziekteverloop en werkt mee aan zijn re-integratie en het bevorderen van het herstel. Veel werkgevers spreken met hun werknemers af dat zij dagelijks een update geven over de voortgang. Ook kan meewerken aan de re-integratie betekenen dat het vanwege gezondheidsredenen beter is om de vakantie af te breken.

Contact

Heb je vragen over dit onderwerp of kunnen we je helpen met een verzuimprotocol? Neem gerust contact met ons op!