Ga naar de inhoud

Arbeidsongeschikt door vuurwerk, wie betaalt de rekening?

Net als vorig jaar geldt ook dit jaar weer een vuurwerkverbod. Toch kan niet iedereen het laten om knallend het nieuwe jaar in te gaan. Zo raakten vorig jaar ruim 400 mensen gewond als gevolg van vuurwerk. Maar wat nu als jouw werknemer gewond raakt door vuurwerk? Ben je dan als werkgever verplicht het loon door te betalen?

Vorig jaar stonden we een werkgever bij in een dergelijke zaak. Eén van zijn werknemers had rond de jaarwisseling thuis geknutseld met vuurwerk. Dit zorgde voor een explosie waarbij de werknemer ernstig gewond raakte aan zijn hand. Onze cliënt wilde niet opdraaien voor de kosten van zijn arbeidsongeschiktheid. Dit omdat deze werknemer op voorhand had kunnen weten dat het knutselen met vuurwerk kan leiden tot een explosie.

Opzet en roekeloosheid
De wet (artikel 7:629 BW) zegt dat een werkgever het salaris moet doorbetalen bij arbeidsongeschiktheid, tenzij er sprake is van opzet. Van opzet is echter niet snel sprake. Daar is pas sprake van wanneer een werknemer zichzelf opzettelijk ziek maakt of zichzelf met opzet letsel toebrengt. In de praktijk gebeurt dit bijna nooit.

Bewuste roekeloosheid levert dus geen opzet op. Denk aan het rijden onder invloed, het beoefenen van een extreme sport in privétijd of zoals in de zaak van onze cliënt het knutselen met vuurwerk.

Het kort geding
In de meeste gevallen draai je als werkgever dus op voor de kosten van de roekeloze acties in de vrije tijd van je werknemer. Dat vinden wij niet altijd terecht. In bovengenoemde zaak adviseerden we dan ook om het loon van de werknemer stop te zetten vanwege zogenaamd voorwaardelijke opzet. Dit is een term uit het strafrecht en houdt in dat het bewust nemen van risico’s gelijk moet worden gesteld aan opzet.

In een kort geding kregen we uiteindelijk niet helemaal gelijk. De rechter oordeelde namelijk dat de werknemer wel recht had op doorbetaling van zijn loon, maar niet op het volle pond. De werkgever moest uiteindelijk 70% van het loon doorbetalen in plaats van 100%. In arbeidsrechtland geldt dit toch als een voorzichtige overwinning en in de media is veel aandacht voor deze uitspraak geweest.

Wetswijziging
Werkgevers moeten volgens ons niet altijd opdraaien voor roekeloze acties van hun werknemers. Wij hopen dan ook dat op dit punt de wet gewijzigd wordt. Bewuste roekeloosheid of voorwaardelijke opzet zou als criterium voor het al dan niet doorbetalen van loon in de wet opgenomen moeten worden.

Contact
Zo aan het einde van het jaar wensen we jullie fijne feestdagen en een spetterende jaarwisseling toe. En bovenal: stay safe. Wij houden het dit jaar in ieder geval liever bij een knallende kurk om 2022 feestelijk in te luiden! Heb je nog vragen over arbeidsongeschiktheid en het doorbetalen van loon? Neem gerust contact met ons op, wij helpen je graag!