Ga naar de inhoud

Arbeidsrechtelijke wijzigingen per 1 januari 2021

Per 1 januari jl. is een aantal wijzigingen in de arbeidsrechtelijke wet- en regelgeving doorgevoerd. Hieronder geven wij een beknopt overzicht van de belangrijkste arbeidsrechtelijke wijzigingen.

1. Minimumloon
Jaarlijks wordt het minimumloon verhoogd. Met ingang van 1 januari bedraagt het minimumloon € 1.684,80 bruto per maand.

2. Maximum transitievergoeding
Het maximumbedrag van de transitievergoeding wordt jaarlijks gewijzigd. De maximum transitievergoeding bedraagt in 2021 € 84.000,- bruto. Of een jaarsalaris als het loon hoger is dan dat bedrag.

3. Compensatie transitievergoeding kleine werkgever bij bedrijfsbeëindiging
Kleine werkgevers (minder dan 25 werknemers) krijgen vanaf 1 januari de mogelijkheid om compensatie aan te vragen voor de transitievergoedingen die zij moeten betalen bij bedrijfsbeëindiging door pensionering of overlijden.

4. Aanvang tweede tijdvak van NOW 3.0
Ook in 2021 blijft het mogelijk om de NOW-subsidie aan te vragen waarmee de werkgever personeel zoveel mogelijk in dienst kan houden. Het tweede tijdvak van de NOW 3.0 gaat in per 1 januari 2021 en loopt tot en met maart 2021 (minimaal omzetverlies 20%). Het derde tijdvak gaat in op 1 april 2021 en loopt tot en met juni 2021 (minimaal omzetverlies 30%).

5. Aanbod vaste arbeidsomvang
Sinds de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) zijn werkgevers verplicht om werknemers met een oproepcontract na 12 maanden een vaste arbeidsomvang aan te bieden. Dat aanbod moet minimaal gelijk zijn aan het gemiddeld aantal gewerkte uren in die 12 maanden. Vanaf 1 juli 2021 worden de volgende wijzigingen toegepast:
• als de oproepkracht het aanbod accepteert, moet dat uiterlijk ingaan op de eerste dag van de 15de maand;
• het aanbod van de werkgever heeft altijd een geldigheidsduur van één maand.

6. WW-premie
Onder de WAB moet de WW-premie worden herzien op het moment dat een werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd meer dan 30 procent meer verloonde uren heeft dan overeengekomen. Door de coronacrisis is deze maatregel echter tijdelijk stopgezet. Ook in 2021 hoeft deze herziening niet plaats te vinden..

7. Pensioen voor payrollers
Per 1 januari 2020 kregen payrollers recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden die gelden voor ‘gewone’ werknemers’ bij de inlener. Vanaf 2021 moet de payrollwerkgever ook zorgen voor een adequate pensioenregeling voor de payrolwerknemer.

8. Onbelaste reiskostenvergoeding
De tijdelijke onbelaste reiskostenvergoeding voor thuiswerkers zou op 1 januari eigenlijk stoppen maar loopt nu in ieder geval nog tot 1 februari 2021 door.

Contact
Meer weten over de wijzigingen in wet- en regelgeving of andere vragen over arbeidsrecht? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen u graag!