Ga naar de inhoud

Hoge Raad: werkgever is verplicht einde aan ‘slapend dienstverband te maken.’

Vanochtend heeft de Hoge Raad (de hoogste rechter) geoordeeld dat de eis van ‘goed werkgeverschap’ meebrengt dat een werkgever een langdurig zieke werknemer niet in een ‘slapend dienstverband’ mag houden, om de betaling van de transitievergoeding te ontlopen. Op de werkgever rust dus de verplichting om, op verzoek van de werknemer, het ‘slapende dienstverband’ te beëindigen, onder betaling van de wettelijke transitievergoeding. Goed nieuws voor de werknemers die wij hierin bijstaan. De verplichting om te beëindigen geldt niet wanneer de werkgever gerechtvaardigde belangen heeft om de zieke werknemer toch in dienst te houden, bijvoorbeeld als er een reëel uitzicht is op re-integratie.

Zit je ook in een slapend dienstverband of wil je als werkgever advies over de beëindiging van een slapend dienstverband en het beperken van de financiële gevolgen hiervan? Neem dan contact op met BAASZ!

Lees hier de uitspraak.