Ga naar de inhoud

Werktijdverkorting (deeltijd-WW) vanwege Coronavirus

Het Coronavirus houdt de gemoederen flink bezig en heeft ingrijpende gevolgen voor het bedrijfsleven in Nederland. Niet alleen vanwege de mogelijke besmetting met het virus, maar ook vanwege het wegvallen van omzet. Nederlandse bedrijven treffen inmiddels maatregelen tegen het virus. Onder andere door personeel thuis te laten werken. Afgelopen vrijdag werd bekend dat KLM voor alle 33.000 personeelsleden in Nederland werktijdverkorting (deeltijd-WW) heeft aangevraagd omdat (tijdelijk) steeds minder mensen vliegen vanwege de uitbraak van het Coronavirus en werknemers overbodig zijn. Maar wat is werktijdverkorting en voor wie geldt dit?

Buitengewone omstandigheden
Bedrijven mogen onder bijzondere omstandigheden (zoals nu met het Coronavirus) die niet onder het normale ondernemersrisico vallen de werktijd van hun personeel verkorten. Hiervoor moet een vergunning worden aangevraagd (doorlooptijd na aanvraag plm. 2 weken) en deze vergunning is 6 weken geldig. Werktijdverkorting is alleen toegestaan als een onderneming gedurende minimaal 2 en maximaal 24 weken, minstens 20% minder werk heeft. Werktijdverkorting (WTV) betekent dat een aantal mensen binnen het bedrijf minder uren gaat werken.

Voor wie geldt de werktijdverkorting?
Werktijdverkorting geldt voor werknemers waarvoor de werkgever een loondoorbetalingsplicht heeft. Voor uitzendkrachten of oproepkrachten met een nulurencontract geldt dat niet. Hoeveel mensen minder uren gaan maken, hangt af van het omzetverlies van het bedrijf. Werknemers die WTV krijgen, gaan dus minder uren werken. WTV kan gelden voor een aantal uren per dag/week, maar kan ook worden aangevraagd voor het volledige aantal werkuren per week.

Financiƫle gevolgen
Tijdens de WTV blijft een werknemer gewoon in dienst bij de werkgever. De werkgever hoeft op grond van art. 5 Regeling onwerkbaar weer (zoals die vanaf 1 januari 2020 geldt) over uren waarover werktijdverkorting is aangevraagd geen loon te betalen. De werkgever mag dit loon aanvullen tot 100% maar is daartoe in beginsel niet verplicht. Wel kunnen in de toepasselijke CAO andersluidende afspraken zijn gemaakt. Werknemers vallen in principe dus volledig terug op de WW-uitkering voor het deel dat hun werktijd is ingekort. Geen uitzondering wordt gemaakt voor werknemers die onvoldoende WW hebben opgebouwd. Werknemers met hoge salarissen worden evenmin gecompenseerd voor het verschil met een veel lagere WW-uitkering

Ziekte en vakantie
Op het moment dat een werknemer ziek wordt, moet de werkgever de werknemer ziek melden door middel van het declaratieformulier. De eerste 13 weken loopt de WTV dan gewoon door, daarna gaat de werknemer over in de ziektewet van het UWV. In principe kan een werknemer gewoon vakantie opnemen tijdens WTV. Als werkgever betaal je deze vakantie (gedeeltelijk) door, want de werknemer blijft gewoon in dienst.

Sollicitatieplicht
Bij de WTV gelden veelal gelden dezelfde verplichtingen als tijdens een gewone WW, maar de werknemer hoeft niet te solliciteren of zich in te schrijven als werkzoekende bij het UWV WERKbedrijf. Pas als een werknemer door de WTV helemaal niet meer werkt en je als werkgever verlenging van de WTV-periode aanvraagt komt de sollicitatieplicht in beeld. De werknemer moet zich dan uiterlijk de tweede dag na de eerste verlenging hebben ingeschreven als werkzoekende. Let wel, dat is dus al na de eerste 6 weken van werktijdverkorting.

Werkloos na WTV
Als een werknemer na de volledige WTV zijn baan kwijtraakt, dan kan hij opnieuw een WW-uitkering aanvragen. Afhankelijk van het arbeidsverleden heeft deze ex-werknemer dan recht op maximaal 24 maanden WW. Werkte de werknemer tijdens de WTV helemaal niet? Dan kan de periode van WTV invloed hebben op de duur van je WW-uitkering: die kan korter worden.

Contact
Wilt u meer weten over dit onderwerp, of wilt u hulp bij het aanvragen van werktijdverkorting? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag.