Ga naar de inhoud

We mogen weer terug naar kantoor, maar wat als je werknemer dit niet wil?

Nederland gaat stapsgewijs weer van het slot. De QR code op de werkvloer is van de baan en thuiswerken is niet langer de norm. Op 15 februari jl. kondigde het kabinet versoepelingen aan van het coronabeleid. Het nieuwste advies is dan ook ‘werk maximaal de helft van de werktijd op kantoor’. Hiermee zullen nog meer mensen de gang naar kantoor vinden. Waar de ene werknemer reikhalzend uitkijkt naar het praatje bij het koffieapparaat werkt de ander het liefst nog steeds (volledig) thuis. Welke rechten en plichten hebben zowel de werkgever als de werknemer als het aankomt op thuiswerken of op kantoor werken? In dit blog vertellen we je er meer over.

Het nieuwe normaal
Thuiswerken is niet langer de norm, maar wellicht volledig op kantoor werken ook niet. Er is namelijk veel veranderd de afgelopen twee jaar. Voor werkgevers zal het de komende tijd dan ook zoeken zijn naar een nieuwe balans tussen enerzijds thuis werken en anderzijds op kantoor werken. Deze hybride variant van werken behoort dan ook tot het ‘nieuwe normaal’. Waar eerst het geluid was dat thuiswerkers efficiënter en productiever waren zien we nu ook een duidelijke keerzijde van het thuiswerken en blijkt thuiswerken niet voor iedereen ideaal. Zo steeg het aantal burn-outs en uitval door psychische klachten. Bijna een kwart van de werkende jongeren geeft aan door de coronacrisis vaker werkstress te hebben dan daarvoor volgens onderzoek van het CBS. Hoe vind je als werkgever hierin een goede balans? En mag je als werkgever weigeren dat werknemers thuis blijven werken?

Wet flexibel werken
Op grond van de Wet flexibel werken kan de werknemer verzoeken om een aanpassing van de arbeidsduur, arbeidsplaats en de werktijden. Dit geldt voor werknemers die langer dan 26 weken in dienst zijn en voor werkgevers die minimaal 10 werknemers in dienst hebben. Voor werkgevers met minder dan 10 personeelsleden geldt dat zij hiervoor zelf een regeling moeten treffen. Mits er geen sprake is van een zwaarwegend bedrijfs- en dienstbelang kan de werkgever een dergelijk verzoek niet weigeren. Momenteel geldt er nog een uitzondering op het verzoek tot wijzigen van de arbeidsplaats. De werkgever is verplicht om dit verzoek in overweging te nemen, maar mag dit verzoek wel weigeren zonder een zwaarwegend bedrijfs- en dienstbelang. Dit maakt dat het onder de huidige wetgeving makkelijker is voor werkgevers om het verzoek tot thuiswerken te weigeren.

Wetsvoorstel: Werken waar je wilt
Inmiddels ligt er een initiatiefvoorstel van D66 en Groen Links, genaamd Wet werken waar je wilt. Deze wet moet ervoor gaan zorgen dat er een recht op thuiswerken ontstaat. In deze wet kan de werkgever alleen het verzoek tot het aanpassen van de arbeidsplaats weigeren als er sprake is van een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang. Daarmee vervalt de uitzondering zoals we die nu kennen in de Wet flexibel werken. Het wordt daarmee moeilijker voor werkgevers om het verzoek tot thuiswerken te weigeren. In het wetsvoorstel wordt verder geregeld dat sociale partners ook het initiatief kunnen nemen om (CAO) afspraken te maken over flexibel werken. Momenteel is het wetsvoorstel in behandeling en wordt hierover gedebatteerd.

Heb oog voor elkaars belangen
Formeel mag je als werkgever het verzoek tot thuiswerken weigeren op basis van de Wet flexibel werken, maar ook onder het instructierecht. Aan de andere kant geldt nog steeds een gedeeltelijk thuiswerkadvies tot 15 maart 2022. Ongeacht wat de rechten en plichten van werkgevers en werknemers zijn is het belangrijk om met elkaar in gesprek te blijven. Wat zijn jullie beider belangen? Voor de werkgever zullen deze belangen zien op productiviteit, zichtbaarheid en de binding met het bedrijf. Voor de werknemer zullen reistijd, flexibiliteit en privéomstandigheden een rol spelen. Kijk of jullie elkaar hierin tegemoet kunnen komen. Een goed gesprek leidt in veel gevallen tot oplossingen.

Naar kantoor? Let op het volgende
Als werkgever ben je verplicht om een gezonde en veilige werkplek voor je werknemers te bieden. Zorg er met de versoepelingen dan ook voor dat het duidelijk is voor je werknemers welke regels er gelden. Zo is vanaf 25 februari de 1,5 meter afstand niet langer verplicht, maar blijft wel het advies om afstand te houden en geen handen te schudden. Hoe ga je hier mee om? Zeker nu het er naar uitziet dat dit ook het nieuwe normaal gaat worden is het belangrijk om hier over na te denken. Sowieso is het nu we allemaal naar kantoor gaan hét moment bij uitstek om de (gedrags)regels nogmaals onder de loep te nemen, aan te passen en duidelijk met het personeel te communiceren. Hiermee laat je ook aan werknemers die zich wellicht (nog) niet prettig voelen om naar kantoor te komen zien dat je als werkgever een gezonde en veilige werkplek waarborgt.

Contact
Heb je nog vragen over een soepele terugkomst naar kantoor, het recht op flexibel werken of wil je hulp bij het opstellen van een gedragscode of bedrijfsreglement? Wij helpen je graag! Neem vrijblijvend contact met ons op.