Ga naar de inhoud

Mag mijn werkgever mij verplichten volledig op kantoor te werken?

Thuiswerken lijkt sinds de coronacrisis het nieuwe normaal. De helft van de werknemers wil na de versoepelingen en het per 26 juni gedeeltelijk intrekken van het thuiswerkadvies (van ‘werk thuis tenzij het niet anders kan’ naar ‘wees maximaal 50% van je werktijd aanwezig op kantoor’) blijven thuiswerken. Uit een peiling van RTLZ eerder deze maand blijkt dat 1 op de 5 werkgevers personeel weer fulltime op kantoor wil hebben. En dat roept arbeidsrechtelijke vragen op.

Kan mijn werkgever mij verplichten om zomaar weer naar kantoor te gaan?
Het antwoord is ja. Een werkgever kan op grond van de wet aan zijn werknemers vragen om weer op het werk te komen. Er gelden grofweg twee uitgangspunten. Enerzijds bestaat er geen wettelijk recht op thuiswerken zodat een werkgever het verzoek om thuis te mogen werken eenvoudig kan afwijzen. Anderzijds rust op werkgevers wel een zorgplicht. Als de werkgever wil dat werknemers weer naar kantoor komen moet hij zorgdragen voor een gezonde en veilige werkplek. De coronaregels die nog steeds gelden, zoals afstand houden, hygiënevoorschriften en eventueel het dragen van een mondkapje, zul je dan moeten blijven toepassen.

Kan ik afdwingen dat ik thuis mag werken?
Op grond van de Wet flexibel werken kan een werknemer het verzoek doen tot aanpassing van de arbeidsplaats en dus thuiswerken. De werkgever kan zo’n verzoek echter zonder enige motivering afwijzen nu er geen recht op thuiswerken bestaat. Momenteel ligt het wetsvoorstel “Werken waar je wilt” waarin het recht op thuiswerken staat opgenomen bij de Tweede Kamer. Het is echter maar zeer de vraag of deze wet er gaat komen. Met de huidige wetgeving kan je als werknemer niet afdwingen dat je thuis mag blijven werken. Ook niet als je in verband met corona al meer dan een jaar lang thuis werkt.

Maar wat als ik me niet veilig voel om naar kantoor te komen?
Naast de wetten die genoemd zijn bestaat in het arbeidsrecht ook nog zoiets als goed werkgever- en goed werknemerschap. Als werkgever zul je altijd oog moeten hebben voor specifieke omstandigheden. Zit een werknemer bijvoorbeeld in een kwetsbare doelgroep en hoe vul je als werkgever je zorgplicht precies in. Omdat een wettelijk recht op thuiswerken niet bestaat zul je in principe naar het werk moeten komen. Dat je het bijvoorbeeld onveilig vindt om met het openbaar vervoer naar je werk te reizen, is geen grond om te zeggen ik kom niet. Een werknemer is namelijk zelf verantwoordelijk op welke wijze hij op het werk komt.

Kom je er niet uit?
Het afgelopen jaar zijn heel veel uitzonderlijke situaties uiteindelijk in goed onderling overleg opgelost. Wij adviseren dan ook altijd om met elkaar in gesprek te gaan. Veel werkgevers hebben werknemers het afgelopen jaar fulltime thuis laten werken. Nu willen ze hun werknemers weer naar kantoor laten komen en wij zien dat hier veel maatwerk wordt geleverd. Bijvoorbeeld door werknemers een aantal dagen te laten komen, of af te spreken dat de helft van de werknemers naar kantoor komt. Onze ervaring leert dat in goed onderling overleg best veel mogelijk is. Juist bij een onderwerp als dit is het goed om in gesprek te gaan. Dit leidt vaak tot oplossingen!

Contact
Wil je meer informatie over dit onderwerp of heb je een andere arbeidsrechtelijke vraag? Neem vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen je graag!