Ga naar de inhoud

Nieuwe regels voor oproepkrachten per 1 januari 2020

Sinds de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans (de WAB) op 1 januari jl. gelden er nieuwe regels voor oproepkrachten. De bedoeling van de nieuwe regels is dat oproepkrachten eerder en beter weten waar ze aan toe zijn. En dat een oproep waar iemand op heeft gerekend niet zomaar op het laatste moment kan worden ingetrokken.

Een oproepcontract is een arbeidsovereenkomst waarin géén vast aantal uren per week, per maand of per jaar is afgesproken. De werkgever moet expliciet in het contract vermelden dat er sprake is van een oproepcontract.

Vier dagen
Vanaf 1 januari is het zo dat iemand met een oproepcontract uiterlijk vier dagen van tevoren moet worden opgeroepen. Later kan, maar dan is er voor de medewerker geen verplichting meer om te komen werken. Bovendien moet hij bij iedere oproep tenminste drie uur worden uitbetaald. Als een oproep eenmaal is gedaan en binnen de periode van vier dagen voor aanvang wordt ingetrokken houdt de medewerker recht op loon. Dat is het loon dat hij zou hebben ontvangen als hij wel zou hebben gewerkt. Dit geldt ook als een oproep kort van tevoren wordt aangepast. In dat geval houdt de medewerker recht op het loon over de oorspronkelijke duur van de oproep én over de eventuele extra uren.

Vast aantal uren aanbieden
Vanaf 1 januari is de werkgever verplicht om iedereen die twaalf maanden als oproepkracht heeft gewerkt een vast aantal uren aan te bieden. Dit aantal moet gelijk zijn aan het gemiddelde aantal verloonde uren in de afgelopen twaalf maanden. Doet de werkgever dit niet, dan loopt hij tot 5 jaar na dato het risico op een loonclaim. De medewerker moet binnen een maand aangeven of hij of zij dit aanbod aanvaardt. Zo niet, dan komt het aanbod te vervallen.

Let op. Deze regeling is op 1 januari jl. direct ingegaan. Werkgevers moeten oproepkrachten die op 1 januari 2020 al minimaal één jaar in dienst zijn dus uiterlijk op 1 februari 2020 zo’n aanbod doen. Doen werkgevers dat niet op tijd, dan kan de oproepkracht zich hier alsnog op beroepen en ben je als werkgever met terugwerkende kracht loon over deze uren verschuldigd.

Contact
Meer weten over oproepcontracten of hulp nodig bij het opstellen van een overeenkomst? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen u graag!