Ga naar de inhoud

Ontslagrecht wijzigt opnieuw!

Op 28 mei jl. heeft de Eerste Kamer de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) aangenomen. Dat betekent dat het arbeidsrecht per 1 januari 2020 opnieuw en ingrijpend verandert. Doel van de wet is om de verschillen tussen tijdelijke en vaste arbeidsovereenkomsten te verkleinen. Maatregelen zijn onder meer het duurder maken van payrolling en een versoepeling van het ontslagrecht. Hieronder zetten wij de belangrijkste wijzigingen kort op een rij.

Ketenbepaling
De ketenregeling wordt verlengd van twee naar drie jaar. Een werknemer krijgt hierdoor pas na drie jaar (of na drie tijdelijke contracten) recht op een vast contract.

Oproepkrachten
De werkgever moet jaarlijks een aanbod doen voor een vaste arbeidsomvang aan een oproepkracht met een nulurencontract of min- maxcontract. Daarnaast moet de werkgever een oproepkracht straks minimaal vier dagen van tevoren oproepen (in CAO kan hiervan worden afgeweken).

Transitievergoeding
Op dit moment hebben werknemers recht op een transitievergoeding wanneer zij minimaal 24 maanden in dienst zijn geweest; die drempel wordt geschrapt zodat iedereen wiens contract op initiatief van de werkgever wordt beëindigd, vanaf de eerste dag van het dienstverband (ook tijdens de proeftijd) recht heeft op een transitievergoeding. De opbouw van de transitievergoeding wordt verlaagd bij lange dienstverbanden. Iedere werknemer bouwt straks 1/3 maandsalaris per jaar op. Nu is die opbouw vanaf 10 jaar dienstverband ½ maandsalaris per jaar.

Payrollers
Payrollbedrijven kunnen straks geen uitzendbeding en ruimere ketenbepaling meer hanteren voor payrollwerknemers. Daarnaast krijgen werknemers die in dienst zijn bij een payrollorganisatie recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als werknemers die bij de werkgever in dienst zijn.

Cumulatiegrond
In aanvulling op de al bestaande ontslaggronden komt er een nieuwe ontslaggrond; de zogenaamde cumulatiegrond. Nu is ontslag alleen mogelijk wanneer volledig aan één van de acht ontslaggronden wordt voldaan. Met de cumulatiegrond wordt het mogelijk om meerdere ontslagronden met elkaar te combineren. Ontslaat de werkgever een werknemer op basis van deze grond, dan kan de rechter de werknemer bovenop de transitievergoeding (en eventuele billijke vergoeding) wel een extra vergoeding van 50% van de transitievergoeding toekennen.

WW-premie
De werkgever gaat een lage WW-premie betalen voor werknemers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en een hoge WW-premie voor werknemers met een tijdelijke arbeidsovereenkomst.

Contact
Wilt u meer weten of heeft u vragen over de WAB? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen u graag.