Ga naar de inhoud

Werken in de hitte: wat mag wel en niet?

Het wordt vandaag heet in Nederland. Werken in de hitte kan negatieve gevolgen hebben voor de gezondheid van werknemers en dat roept arbeidsrechtelijke vragen op. Mogen werknemers werk weigeren bij hoge temperaturen? En bent u als werkgever verplicht maatregelen te nemen tegen de hitte?

Richtlijnen
Duidelijke voorschriften voor wat wel en niet mag bij warm weer zijn er niet; daarvoor lopen werksituaties te sterk uiteen. Algemene richtlijnen zijn er wel. De Arbowet bepaalt dat de temperatuur op de werkplek niet schadelijk mag zijn voor de gezondheid van werknemers (artikel 6.1). Hierbij wordt rekening gehouden met de aard van de werkzaamheden die door de werknemers worden verricht en de fysieke belasting die daar het gevolg van is.

Schade
Er is bijna altijd sprake van gezondheidsschade als de temperatuur op de werkplek boven de 40 graden stijgt, maar ook bij lagere temperaturen is er gevaar. Zo leveren zwaar werk, zwangerschap, een slechte lichamelijke conditie en zonnestraling extra risico op. Belangrijk bij het ontstaan van die schade is de lichaamskerntemperatuur; komt die boven de 38 graden, dan is er kans op gezondheidsklachten.

Maatregelen
Als werken bij een hoge temperatuur niet voorkomen kan worden, moet de werkgever er alles aan te doen om gezondheidsklachten bij werknemers te voorkomen (goed werkgeverschap). Van de werkgever mag worden verwacht dat hij bij te grote hitte op de werkplek maatregelen neemt zoals aanpassen van het werkrooster, het inlassen van extra pauzes op een koele plek, het aanbieden van koude dranken en het installeren van ventilatoren of airco’s. De werkgever kan een tropenrooster invoeren, maar is daartoe niet verplicht.

Werk weigeren
Onder bepaalde omstandigheden mag je als werknemer werk weigeren. Daarbij moet dan wel ernstig en onmiddellijk gevaar voor veiligheid en gezondheid dreigen. Hoewel werken in de hitte door veel werknemers als onaangenaam wordt ervaren, zullen de temperaturen in Nederland meestal niet zo hoog oplopen dat het verrichten van de arbeid werkelijk een direct gevaar oplevert. Werk weigeren mag dan dus niet. Boven bepaalde temperaturen dreigt wel onmiddellijk gevaar en als je werkgever dan geen maatregelen treft kan de werknemer zich beroepen op artikel 29 van de Arbowet en het werk onderbreken.

Arbeidsinspectie
Als je denkt dat jouw bedrijf te weinig doet, kun je de Inspectie SZW (vroeger Arbeidsinspectie) inschakelen. Die kan een werkgever verplichten om maatregelen te nemen en een boete opleggen. Ook mogen de inspecteurs het werk stilleggen.

Contact
Bent u werkgever of juist werknemer en heeft u vragen over het voorgaande of heeft u advies nodig? Neem vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen u graag!