Ga naar de inhoud

WAB moet je weten? De transitievergoeding (3/6)

In 2015 is de transitievergoeding geïntroduceerd: een vaste vergoeding bij ontslag. Deze transitievergoeding geldt bij ‘onvrijwillig vertrek’. Voorwaarde is wel dat iemand tenminste twee jaar in dienst is geweest. Met de introductie van die transitievergoeding zijn de ontslagvergoedingen flink teruggebracht naar een derde maandsalaris per gewerkt jaar met een maximum van inmiddels € 81.000,- of – als dat hoger is – een jaarsalaris.

In de WAB is geregeld dat de transitievergoeding straks vanaf het allereerste moment verschuldigd is aan iedere medewerker die te maken krijgt met onvrijwillig vertrek, ook al na bijvoorbeeld een week of zelfs een dag.

De overgangsregelingen voor vijftigplussers en voor mensen die langer dan tien jaar in dienst waren verdwijnt waardoor de vergoeding voor die groepen flink afneemt.

Contact
Meer weten over de WAB en de transitievergoeding? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen u graag!