Ga naar de inhoud

WAB moet je weten? Wijziging ontslagrecht (2/6)

In de wet zijn 8 redenen genoemd om iemand te kunnen ontslaan. De zogenoemde ‘wettelijke ontslaggronden.’ Denk aan disfunctioneren of een verstoorde arbeidsverhouding. Het mag niet een beetje van beide zijn. De ontslaggrond moet volledig onderbouwd zijn, of – zoals juristen zeggen – ‘voldragen’ zijn. En dat is in de praktijk vaak lastig, omdat het dossier niet altijd op orde is. Daarom wordt ongeveer 60% van de ontslagverzoeken afgewezen.

In de WAB is een ontslaggrond toegevoegd die zegt dat iemand ook kan worden ontslagen als er sprake is van een combinatie van meerdere ontslaggronden. De zogenaamde ‘cumulatiegrond’. Dus ook als het een beetje van beide is. De voorwaarde is wel dat die optelsom van ontslaggronden dan voldoende moet zijn om het ontslag te rechtvaardigen. En daar is natuurlijk ook weer een goede dossieropbouw voor nodig.

In ruil voor deze versoepeling van het ontslagrecht geeft de WAB de rechter de mogelijkheid om bij toepassing van deze cumulatiegrond een hogere ontslagvergoeding toe te kennen. Dit kan oplopen tot maximaal anderhalf keer de vaste vergoeding die je krijgt bij onvrijwillig ontslag.

Eerder dit jaar interviewde Academie voor de Rechtspraktijk​ Gerard over het nieuwe ontslagrecht. Beluister en/of bekijk het interview hier: https://bit.ly/2ndep1A

Contact
Meer weten over het nieuwe ontslagrecht? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen u graag!