Ga naar de inhoud

Wijzigingen arbeidsrecht in 2019

Het arbeidsrecht is altijd in beweging. Ook in het nieuwe jaar verandert er weer het nodige waar werkgevers rekening mee moeten houden. Graag zetten we de belangrijkste arbeidsrechtelijke wijzigingen per 1 januari 2019 voor u op een rijtje.

Transitievergoeding
Elk jaar wordt de transitievergoeding geïndexeerd. Het maximumbedrag van de transitievergoeding bij ontslag is per 1 januari 2019 omhoog gegaan van € 79.000,- naar € 81.000,- (bruto). Werknemers die meer dan € 81.000,- per jaar verdienen, hebben recht op een transitievergoeding ter hoogte van twaalf maal hun maandloon.

Geboorteverlof, uitbreiding pleegzorg en adoptieverlof
Met de Wet invoering extra geboorteverlof (WIEG) wordt het kraamverlof uitgebreid van twee naar vijf dagen (eenmaal de wekelijkse arbeidsduur). Dit wordt nu geboorteverlof genoemd. Het geboorteverlof moet worden opgenomen binnen vier weken na de dag van de bevalling.

Het pleegzorg- en adoptieverlof wordt verruimd van vier naar zes weken. Tijdens het verlof, dat voor beide ouders geldt, verstrekt het UWV een uitkering ter hoogte van het (maximum)dagloon.

Minimumloon
Het minimumloon stijgt in 2019 van € 1.594,20 naar een bedrag van € 1.615,80 bruto per maand bij een volledig dienstverband.

Tijd-voor-tijd-regelingen en minimumloon
Per 1 januari 2019 is een tijd-voor-tijdregeling, die tot gevolg heeft dat werknemers minder dan het wettelijk minimumloon verdienen, alleen nog mogelijk als de CAO dat toestaat. Is in de CAO geen uitzondering opgenomen, dan geldt de hoofdregel uit de Wet Minimumloon en zal over alle gewerkte uren (dus óók overuren c.q. meeruren) tenminste het minimumloon moeten worden betaald. Deze wijziging is met name van belang voor werkgevers die om en nabij het minimumloon betalen.

Tijd-voor-tijdafspraken zullen daarnaast mogelijk blijven als 1) de compensatie in vrije tijd plaatsvindt in dezelfde betaalperiode als waarin is overgewerkt en 2) de werknemer niet onder het minimumloon zakt.

Verhoging AOW-leeftijd
De AOW-leeftijd gaat per 1 januari 2019 omhoog van 66 jaar naar 66 jaar en 4 maanden.

Wet Arbeidsrecht in Balans (WAB)
Voor het ontslagrecht staan geen wijzigingen op stapel in 2019. In 2019 staat wel de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) op de parlementaire agenda en hierover zal geleidelijk steeds meer duidelijk worden. Als het wetsvoorstel wordt aangenomen, wordt de invoering niet eerder dan 2020 verwacht.

Met de WAB wil het kabinet de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) op een aantal punten repareren. Er wordt in de WAB een aantal ingrijpende wijzigingen in het arbeidsrecht voorgesteld, waaronder de introductie van een nieuwe ‘gecombineerde’ ontslaggrond (de zogenaamde i-grond), een extra ontslagvergoeding bij ontbinding op de i-grond, een proeftermijn van maximaal 5 maanden bij contracten voor onbepaalde tijd, een wijziging van de ketenregeling naar drie jaar en het recht op een transitievergoeding vanaf dag één van het dienstverband. Uiteraard houden wij u op de hoogte van deze ontwikkelingen.

Contact
Wilt u meer weten of bent u benieuwd naar andere arbeidsrechtelijke wijzigingen? Neem vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen u graag.