Ga naar de inhoud

WAB moet je weten?

Op 1 januari 2020 wordt de WAB van kracht. Met deze nieuwe wet wil de regering vast minder vast en flex minder flex maken. De bedoeling is om het voor werkgevers aantrekkelijker te maken om mensen in vaste dienst te nemen. Onder meer door flexibele contracten duurder te maken.

En dat gaat invloed hebben op zaken zoals de ketenregeling, ontslagrecht, de transitievergoeding, oproepcontracten, de premie voor de WW en payrolling. De meeste maatregelen gaan per 1 januari 2020 in. Maar om daar tijdig op te anticiperen is het goed om daar nu alvast even bij stil te staan.

Vanaf volgende week starten we onze rubriek “WAB moet je weten?” en zullen we de 6 verschillende onderwerpen van de WAB (kort) bespreken.