Ga naar de inhoud

Wat houdt de aanzegverplichting in?

Met ingang van 1 januari 2015 geldt voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd van 6 maanden en langer een zogenaamde aanzegverplichting. Deze verplichting houdt in dat de werkgever de werknemer uiterlijk één maand voor het einde van de arbeidsovereenkomst schriftelijk moet informeren of de arbeidsovereenkomst wordt voortgezet en zo ja, onder welke voorwaarden. Aanzegging zorgt er voor dat werknemers tijdig worden geïnformeerd of ze nog een baan hebben of moeten uitkijken naar een andere baan. Aanzeggen is ook van belang om te voorkomen dat onbedoeld een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat.

Vergoeding
Als werkgever niet of te laat aan de aanzegverplichting voldoet, dan moet hij een vergoeding betalen aan werknemer. Deze vergoeding is één (kaal) maandsalaris als er helemaal niet wordt aangezegd. Als er te laat wordt aangezegd wordt deze vergoeding naar rato berekend. Is de werkgever bijvoorbeeld een week te laat met aanzeggen, dan moet hij werknemer een vergoeding van één weeksalaris betalen.

Binnen twee maanden
Let op; de werkgever moet deze vergoeding alleen betalen als de werknemer binnen twee maanden na afloop van de arbeidsovereenkomst een beroep op deze vergoeding doet. Als werkgever wilt u natuurlijk voorkomen dat u een vergoeding moet betalen, die bovendien heel makkelijk te voorkomen is. Houdt dan ook goed in de gaten wanneer een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van rechtswege zou eindigen, bijvoorbeeld door deze data te agenderen.

E-mail/Whatsapp
Aanzeggen moet volgens de wet schriftelijk. Doet u dat niet en wordt mondeling aangezegd, dan moet alsnog een vergoeding worden betaald. Een veelgestelde vraag is of het aanzeggen ook per e-mail of WhatsApp kan. Het antwoord is ja. In de rechtspraak is herhaaldelijk uitgemaakt dat ook met e-mail of WhatsApp is voldaan aan het schriftelijkheidsvereiste.

Let op; als werkgever hebt u wel de bewijslast. U moet kunnen aantonen dat is aangezegd en ook dat deze aanzegging de werknemer heeft bereikt. Met WhatsApp kan dat bewezen worden met de blauwe vinkjes. Bij het aanzeggen per e-mail kan eventueel worden gevraagd om een ontvangstbevestiging.

Aanzegging bij voorbaat
Om te voorkomen dat u vergeet (tijdig) aan te zeggen en dus een vergoeding moet betalen, kunt u er als werkgever ook voor kiezen om de aanzegging direct in de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd op te nemen. In dat geval kunt u opnemen dat de arbeidsovereenkomst na afloop van de duur waarvoor de arbeidsovereenkomst wordt aangegaan, niet wordt voortgezet.

Aanzegging bij voortzetting
Wilt u de arbeidsovereenkomst toch voortzetten, terwijl in de arbeidsovereenkomst stond dat niet zou worden voortgezet, dan moet u alsnog aanzeggen. De aanzegging houdt dan in dat de arbeidsovereenkomst wél wordt voorgezet en onder welke voorwaarden er wordt voortgezet (duur, salaris, overige voorwaarden). Ook bij het vergeten van de aanzegging dat wél wordt voortgezet, bent u als werkgever een aanzegvergoeding van één maandsalaris verschuldigd. Vraag is wel of een werknemers wiens arbeidsovereenkomst wordt voortgezet, van de eigen werknemer een dergelijke vergoeding zal claimen.

Daarnaast wordt de arbeidsovereenkomst – bij het vergeten van de aanzegging – geacht te zijn voortgezet onder dezelfde voorwaarden als daarvoor, zij het dat de duur beperkt blijft tot maximaal één jaar.

Contact
Bent u werkgever of juist werknemer en heeft u vragen over het voorgaande of heeft u advies nodig? Neem vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen u graag!