Ga naar de inhoud

Werktijdverkorting per direct vervangen door Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid

Vanavond heeft de overheid een noodpakket maatregelen aangekondigd om ondernemers die zijn getroffen door de coronacrisis te helpen. Onderdeel van dit pakket is het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW).

Het NOW vervangt per direct de werktijdverkorting (WTV) en er kunnen geen nieuwe aanvragen voor WTV meer worden gedaan. Werkgevers kunnen met de nieuwe regeling een aanvraag indienen voor een ‘substantiële tegemoetkoming in de loonkosten’. De tegemoetkoming bedraagt maximaal 90% van de totale loonsom van een werkgever. De hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk van het omzetverlies. Ook voor de nieuwe regeling geldt dat het omzetverlies minimaal 20% moet zijn. De tegemoetkoming kan in ieder geval voor een periode van 3 maanden aangevraagd worden, met de mogelijkheid tot verlenging (eventueel onder andere voorwaarden) met nog eens 3 maanden. Achteraf wordt getoetst wat het daadwerkelijke omzetverlies is geweest.

De nieuwe regeling geldt ook voor oproepkrachten en de tegemoetkoming kan – anders dan op grond van WTV – ook door uitzendbureaus en payrollbedrijven worden aangevraagd.

Kritiek WTV en overgang NOW
WTV kreeg in de praktijk veel kritiek. Zo was de regeling niet snel genoeg, niet goed toepasbaar op de uitzonderlijke situatie rondom de coronacrisis en was de regeling niet van toepassing op alle vormen van arbeid (flex en vast). De bedoeling van de nieuwe regeling is dat deze bezwaren worden weggenomen. Mocht je als werkgever al een aanvraag voor WTV hebben gedaan, dan wordt die automatisch beschouwd als aanvraag voor een tegemoetkoming op grond van het NOW. Werkgevers hoeven dus geen nieuwe aanvraag te doen en krijgen vanzelf bericht. Wanneer je als werkgever al een toekenning voor WTV hebt gehad, dan blijft deze van kracht. Wanneer je de WTV wil verlengen, stap je automatisch over naar het NOW.

Ook de aanvraag voor een tegemoetkoming op grond van het NOW verloopt via het UWV. Op dit moment kun je nog geen NOW-aanvraag indienen. BAASZ houdt je op de hoogte van de recente ontwikkelingen en wij zullen via onze social media kanalen laten weten wanneer de tegemoetkoming kan worden aangevraagd. Wel is aangekondigd dat het NOW met terugwerkende kracht ingaat en dat omzetverlies vanaf 1 maart in aanmerking komt voor deze noodmaatregel. Ook zal bij de aanvraag door het UWV een voorschot worden toegekend.

Volledige loondoorbetaling en geen verbruik WW-rechten
Voor werknemers die onder de regeling vallen betekent dit dat hun loon volledig wordt doorbetaald. Werknemers verbruiken met de regeling hun WW-rechten niet, omdat de regeling losstaat van de WW. Het grootste bezwaar van de WTV is hiermee weggenomen. Anders dan bij de WTV is het niet per definitie zo dat werknemers ook minder uren gaan werken. Werknemers en werkgevers kunnen zelf afspreken of werknemers werk blijven verrichten.

Voorwaarden NOW
Hieronder staan alle voorwaarden voor het ontvangen van een tegemoetkoming op een rij:

  1. bij de aanvraag committeert de werkgever zich vooraf aan de verplichting géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan te vragen voor zijn werknemers gedurende de periode waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt;
  2. de aanvrager verwacht tenminste 20% verwacht omzetverlies;
  3. de aanvraag geldt voor een periode van 3 maanden, die eenmalig verlengd kan worden met nog eens 3 maanden (aan de verlenging kunnen nadere voorwaarden worden gesteld);
  4. de regeling ziet op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020;
  5. de hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet, maximaal 90% van de loonsom. Hieronder enkele voorbeelden waarin de relatie tussen omzetdaling en hoogte van de tegemoetkoming is uitwerkt:

– indien 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom van een werkgever;
– indien 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom van een werkgever;
– indien 25% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom van de werkgever;
– op basis van de aanvraag zal het UWV een voorschot verstrekken ter hoogte van 80% van de verwachte tegemoetkoming.

6. Achteraf wordt vastgesteld wat de werkelijke daling in de omzet is geweest;
7. voor aanvragen boven een nader te bepalen omvang van de tegemoetkoming is een accountantsverklaring vereist;
8. bij de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming vindt nog een correctie plaats als er sprake is geweest van een daling van de loonsom.

Contact
Wilt u meer weten over dit onderwerp, of wilt u hulp bij het aanvragen van een tegemoetkoming op grond van het NOW? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag.

bron: www.kvk.nl