Ga naar de inhoud

Wettelijke vakantiedagen vervallen per 1 juli: voorkom een claim!

De wettelijke vakantiedagen van 2023 komen per 1 juli a.s. te vervallen. Heb jij jouw werknemers hier al op gewezen? Bij veel bedrijven gebeurt dit niet, maar waarom zou je dit als werkgever wel moeten doen? Je leest het in dit blog.

Zorg- en informatieplicht

Als werkgever heb je een zorg- en informatieplicht ten aanzien van je werknemers. Zo is onderdeel van de zorgplicht dat je je werknemers in staat moet stellen om vakantiedagen op te nemen met behoud van loon. Onderdeel van de informatieplicht is dat je je werknemers moet wijzen op het vervallen (en verjaren) van vakantiedagen. Toch gebeurt dit in de praktijk lang niet altijd en dat kan voor jou als werkgever serieuze consequenties hebben.

Vervaltermijn wettelijke vakantiedagen

De hoofdregel volgens de wetgeving is dat een werknemer binnen zes maanden na het einde van een kalenderjaar de wettelijke vakantiedagen moet hebben opgenomen. Bij een fulltime dienstverband gaat het om 20 vakantiedagen. Klinkt eenvoudig zou je zeggen. Toch wijst de rechtspraak anders uit. Volgens Europese rechtspraak vervallen de wettelijke vakantiedagen niet automatisch per 1 juli, maar alléén als de werkgever tijdig de werknemer hierop heeft gewezen én in staat heeft gesteld om deze vakantiedagen alsnog op te nemen. Dat houdt in dat als niet voldaan is aan de zorg- en informatieplicht de wettelijke vakantiedagen niet automatisch vervallen.

Risico op een claim

Wat is nu de consequentie als je als werkgever je werknemer niet hebt gewezen op het vervallen van de wettelijke vakantiedagen? Of niet in staat hebt gesteld om deze dagen op te nemen? Dan loop je als werkgever het risico dat je werknemer een claim kan indienen tot uitbetaling van deze wettelijke vakantiedagen en dat kan flink in de papieren lopen!

Verjaring vakantiedagen

Geldt bovenstaande dan ook voor verjaarde vakantiedagen? Volgens de hoofdregel in de vakantiewetgeving is een werknemer na 5 jaar zijn vakantiedagen kwijt. Maar ook hier geldt dat je moet opletten. Als werkgever kun je geen beroep doen op een verjaring als je niet aan de informatieplicht hebt voldaan bij het vervallen van de vakantiedagen. Daarom heeft een werknemer in dit geval ook recht op vakantiedagen die langer dan 5 jaar geleden zijn opgebouwd en nog openstaan. Zo oordeelde het Gerechtshof Den Haag op 16 november 2021 dat een werkgever de niet opgenomen vakantiedagen in de periode 2012-2019 moest terugbetalen bij de eindafrekening van een medewerker. Op 30 maart 2022 wees de rechter een vordering toe tot betaling van vakantiedagen over meer dan 10 jaar. Dit leverde de werkgever een rekening op van maar liefst € 42.000 bruto.

Contact

Wijs je werknemers dus actief op het vervallen en het verjaren van vakantiedagen. Dat kan al heel simpel via een mailtje of een bericht op intranet. Daarnaast adviseren wij om de wetgeving en regels rondom het vervallen en verjaren van vakantiedagen op te nemen in je bedrijfsreglement. Heb je nog vragen over dit onderwerp? Neem gerust contact met ons op, wij helpen je graag verder!