Ga naar de inhoud

Wordt je loon doorbetaald na een sportongeval?

De voorjaarsvakantie staat voor de deur, de perfecte periode om te genieten van wintersport. Net als andere sporten is wintersport niet zonder risico’s. Je zult maar je been breken en met de gipsvlucht naar huis moeten. Een vervelend scenario, want in veel gevallen zit werken er dan ook niet in. Moet je werkgever in dit geval je loon doorbetalen? In dit blog vertellen we je meer!

Wetgeving

In de wet is bepaald dat een werkgever het loon van een arbeidsongeschikte werknemer maximaal 104 weken moet doorbetalen. De hoogte van dit loon is minimaal 70% en in het eerste jaar van arbeidsongeschiktheid is het wettelijk minimumloon de ondergrens. In veel CAO’s zijn op dit punt afwijkende afspraken opgenomen in het voordeel van de werknemer. Check dus altijd je CAO op dit punt, maar ook je arbeidsovereenkomst en/of bedrijfsreglement. Een werkgever is alleen in geval er sprake is van opzet niet verplicht om het loon door te betalen, maar in de praktijk is hier bijna nooit sprake van.

Opzet

Ook bij een ongeval tijdens je wintersport is er niet snel sprake van opzet, zelfs niet als je buiten de pistes gaat skiën. Je gaat immers niet offpiste skiën met de gedachte om in het gips te belanden. Toch kun je je vraagtekens zetten of het verstandig is om dit risico te nemen. We spreken van opzet als je als werknemer doelbewust je arbeidsongeschiktheid veroorzaakt, maar dit wordt in de rechtspraak zelden aangenomen. Opzettelijk risicovol gedrag is dus geen opzet en daarmee bestaat in de meeste gevallen gewoon recht op loondoorbetaling.

Rechtspraak

In de rechtspraak worden gevaarlijke sporten dus niet snel gezien als opzettelijk gedrag waarmee de werknemer de intentie heeft om arbeidsongeschikt te raken. Toch is er een uitspraak van de Hoge Raad waarbij de werkgever niet (volledig) het loon hoefde door te betalen na een sportongeval.

De zaalvoetballende chauffeur in kwestie raakte meerdere malen arbeidsongeschikt door het uitoefenen van zijn sport. In een periode van 4 jaar was hij in totaal ruim 24 maanden arbeidsongeschikt. Zijn werkgever had hem herhaaldelijk verzocht om te stoppen met zaalvoetbal en gewaarschuwd dat hij geen loon zou betalen bij de eerstvolgende blessure. Je raadt het al: de chauffeur raakte wederom geblesseerd. Hierop besloot de werkgever eerst geen loon te betalen. Uiteindelijk betaalde de werkgever het wettelijke minimum van 70%, maar niet de 100% zoals was opgenomen in de CAO. De chauffeur was het hier niet mee eens en startte een procedure. De zaak kwam uiteindelijk bij de Hoge Raad en hier oordeelde men in lijn met het gerechtshof. De werknemer had daarmee recht op het wettelijk minimum van 70% van zijn loon en niet op de volle 100%. Dit had alles te maken met een aanvullende bepaling in de toepasselijke CAO.

Recht op loon: 70% of 100%

Uit bovenstaande uitspraak van 2008, die overigens nog steeds leidend is, kunnen we concluderen dat er in de meeste gevallen recht bestaat op 70% van het loon tijdens arbeidsongeschiktheid. Voor een bovenwettelijke aanvulling (alles boven 70%) kunnen er aanvullende voorwaarden gelden. Deze voorwaarden moeten schriftelijk zijn vastgelegd in de CAO of de arbeidsovereenkomst. In deze kwestie was in de CAO opgenomen dat het loon niet tot 100% aangevuld hoefde te worden indien de arbeidsongeschiktheid door schuld of toedoen van de werknemer was veroorzaakt. Het is belangrijk om te weten dat de term ‘toedoen’ of ‘schuld’ niet hetzelfde zijn als de wettelijke term opzet. Ook speelde in deze uitspraak de meerdere waarschuwingen van de werkgever een rol. De werkgever had de chauffeur immers meerdere malen verzocht om te stoppen en aangekondigd het loon stop te zetten bij een volgende blessure.

Contact

Het spreekt voor zich dat in elke situatie het oordeel anders kan zijn. Of je werkgever meer dan het wettelijke minimum moet betalen is dus afhankelijk van de schriftelijke afspraken die zijn gemaakt, maar ook van de situatie en de omstandigheden.

Heb je vragen over dit onderwerp? Neem vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen je graag verder!