Ga naar de inhoud

Ziek tijdens vakantie?

Het is volop vakantie, bedrijven hebben het rustiger en veel personeel is met vakantie. Het opnemen van vakantie is voor werknemers verplicht en heeft bovendien een belangrijke (recuperatie)functie; werknemers rusten tijdens vakantie uit om hierna weer volop (productief) aan het werk te kunnen gaan.

Maar wat als de vakantie deze functie niet heeft en een werknemer ziek wordt tijdens zijn of haar vakantie? In dat geval is het van belang om te weten dat de gebruikelijke verzuimregels van toepassing zijn. In de eerste plaats dient hij zich direct bij de werkgever ziek te melden. Verder moet een werknemer bij een ziekmelding tijdens vakantie:

  • er alles aan doen om zo snel mogelijk te herstellen;
  • alles nalaten dat zijn herstel in de weg kan staan;
  • zich bereikbaar houden voor contact met de werkgever en een verblijfadres opgeven;
  • op verzoek van de werkgever een doktersverklaring kunnen laten zien.

Bij terugkeer van vakantie kan (indien nodig) nog een oproep door de bedrijfsarts plaatsvinden om te beoordelen of een werknemer daadwerkelijk ziek was of ziek is.

Tot slot is het goed om te weten dat ziektedagen tijdens vakantie in beginsel niet gelden als vakantiedagen. Voor bovenwettelijke vakantiedagen kan dit anders zijn, wanneer dit met de werknemer is afgesproken in zijn arbeidsovereenkomst of CAO.

Contact
Bent u werkgever of juist werknemer en heeft u vragen over het voorgaande of heeft u advies nodig? Neem vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen u graag!