Ga naar de inhoud

Op NU.nl: Mag een werkgever vragen naar je geaardheid?

Iemands genderidentiteit of seksuele oriëntatie hoeft natuurlijk niet op werk besproken te worden. Sterker nog: werkgevers mogen er niet eens naar vragen. Toch kan een medewerker zich uiteindelijk benadeeld voelen vanwege identiteit, voorkeur of achtergrond. Hoe zit dit precies en welke juridische stappen passen daarbij? NU.nl stelde een aantal vragen aan Gerard en schreef hier op 10 oktober 2022 een artikel over.