Ga naar de inhoud

Corona: wat mag er wel en wat niet? De meest gestelde vragen door werkgevers

Thuiswerken is niet langer de norm. Nu werknemers steeds vaker naar het werk komen of voor het werk op pad moeten, rijst de vraag hoe je als werkgever een veilige en gezonde werkplek voor je werknemers waarborgt. Mag je bijvoorbeeld vragen of je werknemer gevaccineerd is of vragen om een coronatoegangsbewijs? Het beleid van de overheid leidt tot onduidelijkheid in de praktische toepassing op de werkvloer. In deze blog nemen we je mee in de 5 meest gestelde vragen van werkgevers.

1. Mag ik mijn werknemer vragen om een coronatoegangsbewijs?
In de horeca, maar ook in andere publieke ruimtes, geldt voor klanten het coronatoegangsbewijs. Via dit bewijs toon je aan dat je gevaccineerd bent, negatief getest bent op corona of op een andere manier immuun bent. Op dit moment is het zo dat werknemers uitgezonderd zijn van deze regelgeving. Je mag dus niet van je werknemer verlangen om een coronatoegangsbewijs te tonen voordat er toegang verkregen wordt tot de werkplek. In de praktijk betekent dit dat je als klant geweigerd kunt worden in de horeca, maar als werknemer niet. Op dit moment verkent de overheid de mogelijkheden om het toch voor bepaalde sectoren (onder voorwaarden) mogelijk te maken om een coronatoegangsbewijs te vragen aan werknemers.

Meer weten? Lees hier meer.

2. Mag ik mijn werknemer vragen of hij gevaccineerd is?
Ja, dit mag. Je werknemer is alleen niet verplicht om antwoord te geven en je mag het antwoord vanuit privacy overwegingen (AVG) niet vastleggen. Daarnaast mag je deze vraag alleen stellen als hier een goede reden voor is. Bijvoorbeeld als er écht geen alternatieven zijn om een gezonde en veilige werkomgeving te creëren. Wat als je werknemer geen antwoord wil geven? Denk dan na over andere oplossingen. Bijvoorbeeld het bieden van beschermingsmiddelen, de mogelijkheid om thuis te werken of tijdelijk ander werk. In een eerdere blog vertelden we je al dat het niet mogelijk is om je werknemer te verplichten om zich te laten vaccineren.

3. Wat kan ik dan doen om een veilige werkomgeving te waarborgen?
Als werkgever ben je op grond van de Arbowet verplicht om te zorgen voor een veilige en gezonde werkplek. Via deze link kun je de actuele richtlijnen van het RIVM raadplegen en toespitsen op jouw onderneming. Maar wat nu als vaccineren en/of testen de enige veilige mogelijkheid binnen jouw bedrijf is en jouw werknemer(s) dit weigert? Het (demissionair) kabinet is hierover nog in beraad, maar op dit moment bestaat ook in dat geval geen verplichting voor de werknemer en kun je daar als werkgever ook geen gevolgen aan verbinden. Wel is het volgens demissionair minister Wouter Koolmees mogelijk een moreel appèl te doen op je werknemers om zich te laten vaccineren. Als er redelijkerwijs mogelijkheden voor vervangend werk zijn, moet je werknemer dit accepteren. Een bedrijfsarts kan hier advies over geven.

4. Mag ik vragen of mijn werknemer zich preventief wil laten testen?
Hierbij geldt het zelfde als op voorgaande vragen. Je mag het vragen, maar niet verplicht stellen. Testen valt net als vaccineren onder het recht op lichamelijke integriteit van je werknemer. Als je werknemer niet preventief wil testen, mogen hier geen negatieve consequenties aan verbonden worden. De gezagsverhouding van een werkgever mag in deze niet nadelig uitpakken. Als werkgever mag je de testen niet zelf afnemen. Dit gebeurt onder de verantwoordelijkheid van een geregistreerd arts, bijvoorbeeld een bedrijfsarts. De testuitslag wordt alleen met je werknemer gedeeld.

Meer weten? Lees hier meer.

5. Moet ik loon doorbetalen als mijn werknemer weigert zich te laten vaccineren of testen en hierdoor niet kan werken? Of wanneer deze werknemer toch ziek wordt of in isolatie moet?
Ja, je bent als werkgever verplicht het loon door te betalen. Ook als je werknemer zich niet wil laten vaccineren. Er is geen sprake van roekeloosheid als hij dan toch het virus oploopt. Moet je werknemer in isolatie? Kijk wat er alsnog mogelijk is om vanuit huis werkzaamheden op te pakken.

Heb je nog vragen?
Ben je benieuwd hoe jij als werkgever een veilige en gezonde werkplek kunt waarborgen binnen de kaders van de wetgeving? Neem contact met ons op. We helpen je graag verder!