Ga naar de inhoud

Goed nieuws voor rechtsbijstandsverzekerden: er is volgens het Europese Hof eerder recht op een “eigen” advocaat

Veel particulieren en bedrijven hebben een rechtsbijstandverzekering afgesloten. Rechtshulp wordt vaak verleend door een eigen medewerker of voorkeursadvocaat van de verzekeraar. De kwaliteit die rechtsbijstandsverzekeraars bieden laat nogal eens te wensen over. Zeker op het onderdeel snelheid en communicatie schieten rechtsbijstandsverzekeraars te kort. Het verdienmodel van een rechtsbijstandsverzekeraar is ingesteld op het behandelen van zoveel mogelijk zaken tegen zo laag mogelijk kosten. U kunt zich voorstellen dat hierdoor uw belang om het maximale uit uw zaak te halen in het gedrang komt. Liever kiest u dus zelf uw advocaat. Goed nieuws! sinds kort is de mogelijkheid om een eigen gekozen advocaat in te schakelen uitgebreid!

Sinds 2013 vrije advocaatkeuze bij procedure
Over dit onderwerp is de afgelopen jaren meerdere malen geprocedeerd tot aan de hoogste rechter. Het Europese Hof van Justitie (maar ook onze Hoge Raad) heeft voor verzekerden in 2013 al geoordeeld dat er voor verzekerden recht bestaat op vrije advocaatkeuze wanneer sprake is van een procedure. Dit geldt zowel voor een civiele procedure als voor een bestuursrechtelijke of administratieve procedure. Dit betekent dat bijvoorbeeld ook een ontslagprocedure bij het UWV hieronder valt of een bezwaarprocedure tegen de gemeente.

Het begrip “gerechtelijke procedure” wordt ruimer uitgelegd
Het recht op vrije advocaatkeuze is op 14 mei jl. nog verder verruimd door het Europese Hof van Justitie. Op die datum oordeelde het Europese Hof dat een verzekerde onder de rechtsbijstandverzekering ook een vrije advocaatkeuze heeft bij een bemiddeling of bij buitengerechtelijke onderhandelingen. Het Europese Hof overweegt namelijk dat elke fase die kan leiden tot een procedure bij een rechterlijke instantie, zelfs een voorafgaande fase, dient te vallen onder het begrip „gerechtelijke procedure”.

Eerder een “eigen” advocaat
Tot voor kort was het zo dat er alleen recht bestond op vrije advocaatkeuze als er sprake was van een procedure. Door deze recente uitspraak bestaat er ook in de voorfase al recht op een zelf gekozen advocaat. Een goede ontwikkeling voor verzekerden!

Heeft u zelf een juridisch probleem en twijfelt u of uw rechtsbijstandsverzekeraar uw belangen goed behartigt? Neem dan ook eens contact op met BAASZ, zodat wij u kunnen vertellen wat wij – op kosten van uw verzekering – voor u kunnen betekenen.