Ga naar de inhoud

Pesten op de werkvloer, hoe ga je er mee om?

Deze week, van 27 september tot en met 1 oktober, is het de week tegen het pesten. Ook op de werkvloer komen pesterijen nog op dagelijkse basis voor. Wat kun je er als werkgever aan doen en hoe zit het met aansprakelijkheid als gevolg van pesten op de werkvoer?

Pesten nog altijd een actueel thema
Dat pesten nog altijd een actueel thema is bleek wel door een bericht dat afgelopen zaterdag (25 september 2021) in het NRC verscheen. Een brandweerman werd veelvuldig gepest op de werkvloer. De man raakte in een psychose en heeft zich uiteindelijk op het werk van het leven beroofd. De weduwe van de brandweerman stelt nu het korps aansprakelijk voor zijn dood als gevolg van pesten op de werkvloer.
Bovenstaande is helaas geen opzichzelfstaand feit. Volgens TNO is ruim een kwart van de mensen in Nederland wel eens gepest door collega’s of leidinggevenden. Ook na een lange periode van thuis werken is pesten op de werkvloer nog steeds realiteit en neemt het door de komst van o.a. Social Media nieuwe vormen aan.

Gevolgen van pesten op het werk
Waar pesten vaak klein en relatief onschuldig begint kan het uitmonden tot pesterijen met veel impact op de werknemer. Het kan leiden tot verminderde betrokkenheid, mindere motivatie en productiviteit, maar ook tot ziekteverzuim en ontslag. Volgens onderzoek van TNO, in opdracht van het ministerie van SZW, zorgt pesten op de werkvloer naar schatting voor vier miljoen extra verzuimdagen. Dat is ruim 900 miljoen euro aan loondoorbetaling voor werkgevers. Voorgaande maakt dat het voorkomen en tegengaan van pesten op de werkvloer een actueel én urgent thema is voor werkgevers.

Antipestbeleid als onderdeel van Arbobeleid
Pesten op de werkvloer valt onder psychosociale arbeidsbelasting. In het kader van de Arbowet zijn werkgevers verplicht om deze vorm van arbeidsbelasting te voorkomen en te beperken. In de ArboWet is niet omschreven wat pesten exact inhoudt en hoe de werkgever hier specifiek mee om moet gaan. De wet beschrijft meer algemene regels zoals de zorgplicht van de werkgever. Zo ben je als werkgever verplicht om een beleid te voeren dat gericht is op zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden. Een antipestbeleid kan hierbij een onderdeel zijn van het arbobeleid. Zo’n 50% van de Nederlandse bedrijven heeft op dit moment een antipestbeleid (bron: ArboNed). Dit betekent dat zo’n 50% van de Nederlandse werkgevers nog geen beleid voert in het voorkomen en tegengaan van pesten.

Maak het antipestbeleid concreet
Als je als werkgever aan de slag gaat met een antipestbeleid is het zaak om dit zo concreet mogelijk te maken. Wat wordt er onder pesten verstaan en wat is onwenselijk gedrag? Zo ontstaat er geen discussie. Immers, wat voor de één een grapje is, is voor de ander een pesterij. Daarnaast is het goed om na te denken over sancties bij het overtreden van het antipestbeleid. Je kunt hierbij denken aan een schriftelijke waarschuwing of schorsing. Ook het aanwijzen van een vertrouwenspersoon en een klachtenprocedure zijn aan te bevelen.

Communiceer in je organisatie
Het beleid gaat pas echt leven als daar regelmatig aandacht voor is binnen je organisatie. Betrek leidinggevenden en stimuleer een open cultuur waarbij pesterijen en ongewenste gedragingen bespreekbaar worden gemaakt. Zo blijft een werknemer niet te lang rondlopen als gevolg van pesterijen. In deze week tegen het pesten kun je daarnaast nog eens extra aandacht besteden aan het thema.

Zorgplicht en aansprakelijkheid
Het voorkomen van psychosociale arbeidsbelasting is opgenomen in de ArboWet. Eerder spraken we al over de zorgplicht van de werkgever die hier bij komt kijken. Op grond van artikel 7:658 van het Burgerlijk Wetboek ben je als werkgever verplicht om te voorkomen dat een werknemer schade lijdt tijdens het uitoefenen van de werkzaamheden. Deze schade kan ook ontstaan door pesten op de werkvloer. Als vast komt te staan dat de werkgever deze zorgplicht niet is nagekomen kan hij aansprakelijk gesteld worden.

Contact
Wil jij weten wat je als werkgever moet en kunt doen om pesten te voorkomen of heb je hulp nodig bij het optellen van beleid? Of wil je als werknemer weten wat je rechten zijn wanneer je gepest wordt? Neem vrijblijvend contact met ons op, wij helpen je graag verder!