Ga naar de inhoud

Stiekem een gesprek met je werkgever opnemen, mag dat wel? *

Door de opkomst van smartphones (met opnamefunctie) is het steeds eenvoudiger geworden voor werknemers om gesprekken met hun werkgever op te nemen. Bijvoorbeeld een (moeilijk) functionerings- of beoordelingsgesprek. Regelmatig krijgen wij de vraag of een gesprek stiekem mag worden opgenomen. In dit blog leggen wij uit hoe het juridisch zit met het stiekem opnemen van een gesprek.

Geen toestemming vereist voor werknemer

Een werknemer hoeft aan de werkgever geen toestemming te vragen om een gesprek op te nemen en hoeft zelfs niet van te voren aan te kondigen dat hij het gesprek opneemt. Voorwaarde is wel dat de werknemer zelf deelnemer is aan het gesprek. In het wetboek van Strafrecht is bepaald dat het stiekem opnemen van gesprekken alleen strafbaar is, als de persoon die de opnames maakt zelf geen deelnemer is aan het gesprek. Een werknemer mag zijn functionerings- of beoordelingsgesprek met de werkgever dus stiekem opnemen. Dit is niet strafbaar.

Schending privacy?

Ook de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en vanaf 25 mei a.s. de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) vormen voor de werknemer geen belemmering voor het stiekem opnemen van gesprekken voor eigen gebruik. De werknemer hoeft op basis van de privacywetgeving hiervoor geen toestemming te hebben van de werkgever. Andersom ligt dit anders.

Uiteraard staat het de werkgever vrij om voorafgaand aan een gesprek te vragen of het gesprek wordt opgenomen. Als de werknemer toestemming vraagt om het gesprek op te nemen, kan de werkgever dit in beginsel niet weigeren. Wel kun je als werkgever vragen waarom het gesprek wordt opgenomen en met de werknemer bespreken of er wellicht acceptabele alternatieven zijn voor de vastlegging van het gesprek.

Verstoorde arbeidsrelatie

Hoewel het dus niet strafbaar is, kan het opnemen van gesprekken met de werkgever voor een werknemer wel forse arbeidsrechtelijke consequenties hebben. Zo ontbond een kantonrechter in Rotterdam dit jaar een arbeidsovereenkomst van een werknemer op grond van een verstoorde arbeidsrelatie, nadat hij gedurende maar liefst 15 maanden lang stiekem alle gesprekken met de werkgever, medewerkers en andere relaties van werkgever had opgenomen. De werknemer nam de gesprekken op met de bedoeling zijn standpunten in een eventuele ontslagzaak te kunnen onderbouwen.

De kantonrechter stelt in zijn uitspraak voorop dat het stiekem opnemen van gesprekken niet strafbaar is als de werknemer zelf deelnemer is aan het gesprek. In strafrechtelijke zin heeft de werknemer dus niks verkeerd gedaan. Wel kan het gedrag van de werknemer in de verhouding tot de werkgever leiden tot een verstoring van de arbeidsrelatie, aldus de kantonrechter. Hij oordeelt dat er bij werknemer kennelijk sprake is van een diepgeworteld wantrouwen richting zijn werkgever, zonder ook maar op enig moment melding van die gevoelens te maken. Deze verstoring is volgens de kantonrechter niet alleen ernstig, maar ook duurzaam gelet op de lange periode dat werknemer stiekem gesprekken opnam. De kantonrechter ontbindt de arbeidsovereenkomst op grond van een verstoorde arbeidsverhouding onder toekenning van een transitievergoeding van € 3.000,- bruto.

Conclusie

Het opnemen van gesprekken voor eigen gebruik door een werknemer is in beginsel niet strafbaar en niet in strijd met privacywetgeving. Een werknemer moet wel oppassen omdat het stiekem opnemen van gesprekken met de werkgever kan leiden tot een verstoring van de arbeidsrelatie en zelfs ontbinding van de arbeidsovereenkomst.
Het (veelvuldig) stiekem opnemen van gesprekken geeft blijk van (een diepgeworteld) wantrouwen naar de ander, waardoor er als snel sprake is van een verstoorde arbeidsrelatie.

Contact

Wilt u meer weten of heeft u hierover vragen? Neem vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen u graag!

* Dit blog is genomineerd voor de publieksprijs beste blog. Stemmen kan nog tot 15 november op https://bit.ly/2QOWQhp bij het blog onder de knop ‘STEM’. Bedankt alvast!