Ga naar de inhoud

Vanaf 1 juli 2018: second opinion in Arbocontract verplicht

Per 1 juli 2017 is de Arbowetgeving op een aantal punten gewijzigd. De wijzigingen in de Arbowetgeving zijn onder meer bedoeld om preventie beter te regelen.

Zo heeft de werknemer – als hij twijfelt aan de juistheid van het door de bedrijfsarts gegeven advies – recht op een second opinion van een andere bedrijfsarts. Ook is het basiscontract ingevoerd. Het basiscontract stelt minimumeisen aan het contract tussen arbodienstverleners en werkgevers, onder andere over de toegang tot de werkvloer en de second opinion.

De nieuwe regels voor het basiscontract gelden voor contracten die op of na 1 juli 2017 worden gesloten of aangepast. Voor contracten die voor deze datum zijn gesloten, geldt dat de werkgever tot uiterlijk 1 juli 2018 de tijd heeft om het contract aan te passen aan de nieuwe vereisten of te vervangen door een nieuw contract.

De Inspectie SZW zal op de aanwezigheid, de inhoud en de naleving van het basiscontract controleren en kan bij het ontbreken ervan een boete opleggen. De sancties voor werkgevers die géén (volledig) contract hebben met een bedrijfsarts of arbodienst zijn per 1 juli 2017 aangescherpt. Het is dus voor werkgevers van belang om te bekijken of hun Arbocontract aan de nieuwe eisen voldoet. Eén van de zaken die in het Arbocontract moet worden geregeld, is de second opinion. Op het Arboportaal van de Rijksoverheid is onlangs hierover nieuwe informatie opgenomen.

Contact

Heeft u als werkgever een vraag over het Arbo contract, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen u graag!