Ga naar de inhoud
Actueel:

WAB moet je weten? De transitievergoeding (3/6)

In 2015 is de transitievergoeding geïntroduceerd: een vaste vergoeding bij ontslag. Deze transitievergoeding geldt bij ‘onvrijwillig vertrek’. Voorwaarde is wel dat iemand tenminste twee jaar in dienst is geweest. Met de introductie van die transitievergoeding zijn de ontslagvergoedingen flink teruggebracht …

Lees verder
Actueel:

WAB moet je weten? Wijziging ontslagrecht (2/6)

In de wet zijn 8 redenen genoemd om iemand te kunnen ontslaan. De zogenoemde ‘wettelijke ontslaggronden.’ Denk aan disfunctioneren of een verstoorde arbeidsverhouding. Het mag niet een beetje van beide zijn. De ontslaggrond moet volledig onderbouwd zijn, of – zoals …

Lees verder
Actueel:

WAB moet je weten? De ketenregeling (1/6)

Tot 2015 kon je als werkgever iemand 3 tijdelijke contracten geven in 3 jaar. Daarna kwam iemand in vaste dienst. Met de Wet werk en zekerheid (WWZ) is dit gewijzigd naar 3 contracten in 2 jaar (3 x 2 x …

Lees verder
Actueel:

WAB moet je weten?

Op 1 januari 2020 wordt de WAB van kracht. Met deze nieuwe wet wil de regering vast minder vast en flex minder flex maken. De bedoeling is om het voor werkgevers aantrekkelijker te maken om mensen in vaste dienst te …

Lees verder
Actueel:

Interview wijziging ontslagrecht

Met de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans (de WAB) per 1 januari a.s. wijzigt het ontslagrecht opnieuw. Zo wordt in aanvulling op de al bestaande ontslaggronden (a t/m h) een nieuwe ontslagrond geïntroduceerd; de zogenaamde cumulatiegrond (de i-grond). …

Lees verder